OPERATIE

Boodschap van algemeen nut




ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?



JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?



DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN



VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  



LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !






OOGSPECIALIST



LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!



AL AAN LENZEN GEDACHT?


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !



LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI
WAT IS GLAUCOOM?



TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.




KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !



     LENZEN SO EASY

 
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?



KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)




KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


EEN 10 OM TE ZIEN


OGENTROOST


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?



JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !





VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS CATARACT?



CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS




TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?



OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!



OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


DURF LENZEN PROBEREN!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !



LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!



HAAL ALLES UIT UW OGEN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
CATARACT OPERATIE »
CATARACTOPERATIE

Sinds 1988   leggen wij ons  in Tielt speciaal toe op CATARACT-OPERATIES- al dan niet VROEGTIJDIG  - al dan niet EXTRAMURAAL . Omdat wij  bijna altijd MONOVISIE toepassen kunnen onze patienten goed ver en dicht kijken zonder meerprijs. U kunt steeds een ON LINE AFSPRAAK vragen via  HEADER (bovenste lijn ) of FOOTER  (onderste lijn )  van onze website

ESSENTIE

"Wat je moet weten van een cataract-operatie"

Lees meer »

KLINISCH PAD

"practische richtlijnen voor, tijdens en na operatie"


Lees meer »

LENSMETING

"precieze oogmetingen preoperatief voor bepalen van lenssterkte"


Lees meer »

VERDOVING

"bijna steeds wordt druppel-verdoving gebruikt"


Lees meer »

OPERATIE

"de verschillende stappen van de operatie"


Lees meer »

FEMTOLASER

"een laser ("robot") kan de operatie assisteren: nuttig ? "

Lees meer »

MICS

"micro incision cataract surgery" (langs insnede van 1.8 mm)


Lees meer »

VROEGTIJDIGE CATARACT OPERATIE

"je hoeft niet te wachten tot je over stoelen of banken valt"


Lees meer »

EXTRAMURAAL

operatie buiten het ziekenhuis

Lees meer »

TORISCHE LENS

"implantlenzen voor astigmatisme"


Lees meer »

MONOVISIE

"1 oog voor ver  en  1 oog voor dicht "


Lees meer »

DUBBELZICHT LENS

"Voor - en nadelen van dubbelzicht implantlenzen"


Lees meer »

TOEVOEGLENS

"een extra lens toevoegen kan een resterende brilcorrectie verbeteren" 


Lees meer »

TAMSULOSINE

"Deze medicatie voor prostaatproblemen moet 1 a 2 weken voor de operatie gestopt  worden ! "


Lees meer »
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SEE BETTER - LOOK BETTER
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
GOED GEZIEN !
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
PRIORITY TO QUALITY
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
IF YOU WANT MORE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
KOM EN ZIE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
LENS EXPERT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK