ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut




SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)




KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES



LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !



LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?



KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !



OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!



HAAL ALLES UIT UW OGEN!


IK ZIE WAAR IK SKI


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !



ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?



AL AAN LENZEN GEDACHT?


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


OGENTROOST
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  



LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !






OOGSPECIALIST

WAT IS GLAUCOOM?



TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAT IS CATARACT?



CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS




ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!



SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?



OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


     LENZEN SO EASY

 
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?



JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !



HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?



DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN



DURF LENZEN PROBEREN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


EEN 10 OM TE ZIEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?



JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
ZIEKTE »
OOGAANDOENINGEN
  • OOGSLIJMVLIES: RODE OGEN DOOR ONTSTEKING (oa door allergie of besmetting)

  • OOGSPIEREN: BIJ ONEVENWICHT KAN SCHEELZIEN ("STRABISME") ONTSTAAN

  • LENS : BIJ LEEFTIJDS GEBONDEN VERTROEBELING SPREEKT MET VAN CATARACT (zie de witte pupil rechts)

OM GEZIEN TE WORDEN  MOET HET LICHT, UITGEZONDEN DOOR EEN VOORWERP,    EEN HELE VOLGWEG AFLEGGEN:  

HET LICHT MOET REIZEN  DOORHEEN HOORNVLIES, VOORKAMER, LENS,  EN  GLASVOCHT OM  UITEINDELIJK OP HET NETVLIES IN TE VALLEN.  HET ELECTRISCHE SIGNAAL, DIE IN HET NETVLIES ONTSTAAT, WORDT VIA DE OOGZENUW  NAAR DE HERSENEN GELEID, VOOR INTERPRETATIE.

OP DEZE VOLGWEG KAN NU HEEL WAT MISGAAN: "OOGZIEKTES"

  IN DE LINKSE MENU-BALK VINDT U DE OOGZIEKTES,  BESPROKEN  ZOALS ZE IN DE VOLGWEG VOORKOMEN

 
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
PRIORITY TO QUALITY
GOED GEZIEN !
IF YOU WANT MORE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE BETTER - LOOK BETTER
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
KOM EN ZIE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK