OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


OOGSPECIALIST

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


EEN 10 OM TE ZIEN


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


OGENTROOST


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !IK ZIE WAAR IK SKI


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


     LENZEN SO EASY

 


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!AL AAN LENZEN GEDACHT?


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
"een extra lens toevoegen kan een resterende brilcorrectie verbeteren" 
  • EEN TOEVOEGLENS ZIET ER UIT ALS EEN NORMALE IMPLANT LENS MAAR IS IETS GROTER

  • EEN TOEVOEGLENS IS GROTER OMDAT ZE IN DE GLEUF TUSSEN KAPSELZAK EN IRIS GEZET MOET WORDEN (en niet in de kapselzak zoals een normale lens)

  • IN PRINCIPE KAN OOK EEN TOEVOEG LENS IN DE VOORKAMER GEZET WORDEN MAAR DAT WORDT MINDER GOED VERDRAGEN

TOEVOEGLENS

Ontwikkelingen in inplanttechnologie maken het nu mogelijk om het resultaat na cataractingrepen te verbeteren met een bijkomende implant lens . Inderdaad, indien na cataractingrepen het gewenste resultaat niet bereikt is, kan nu een fijn-tuning gebeuren met een extra lens, die bijkomend in het oog aangebracht wordt. Die lens wordt geschoven in de "sulcus" ( = de ruimte tussen het eigen lenszakje (waarin de reeds aangebrachte kunstlens zit ) en het regenboogvlies). Dit wordt zeer goed verdragen door het oog.
Alternatief voor fijn -tuning met toevoeglens : laserchirurgie, die mogelijks wat precieser is . De toevoeglens heeft echter 2 voordelen: - de toevoeg lens kan ook verziendheid oplossen // de toevoeglens is goedkoper en wordt soms ook terugbetaald. Laser chirurgie is daarom een stuk duurder (750 a 1250 € per oog )

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DERGELIJKE "TOEVOEG"-OPERATIE

BIJ BLIJVENDE NOOD AAN VERTE-CORRECTIE, NA CATARACT-OPERATIE

Als u na de cataract -operatie nog een bril moet dragen om een goed zicht te bekomen.voor ver, kan deze eenvoudig en blijvend weggewerkt worden met een TOEVOEG LENS, al of niet met cilinder-correctie. Cilindercorrecties konden, tot kort, niet met lens-implanten verbeterd worden. Nu is dat geen probleem meer. 

BIJ BLIJVENDE NOOD AAN DICHTBIJ BRIL, NA CATARACT-OPERATIE

U dient dus na de cataract-operatie nog een leesbril te te dragen. Dwz: er werd geen multifokale lens (=dubbelzichtlens) ingeplant. Welnu, in een tweede tijd kan effectief nog een bijkomende lens aangebracht worden om dit euvel op te lossen. Dit geeft meestal een beter leeszicht. Er zijn 2 mogelijkheden:
a) inbreng van een extra dubbelzichtlens
Voordeel : je kan met beide ogen ver en dicht kijken
Nadeel : duurder // het verte-zicht kan wel iets benadeeld worden, oa door het zien van straalfiguren rond lampen 's nachts.

b) inbreng van een extra lens voor "monovisie" ( dwz: 1 oog kan ver kijken het ander oog kan dicht kijken)
Voordeel : goedkoper / met een bril, die je maar af en toe moet dragen (oa voor visueel veeleisende taken) kan je eventueel nog een perfect zicht voor beide ogen bekomen
Nadeel : in het begin moet je soms wennen aan het nieuwe verschil tussen beide ogen
 
 
VERLOOP VAN DE OPERATIE
 
  • Een grondig voorafgaand onderzoek moet bepalen of uw oog geschikt is voor deze ingreep en welke lens moet aangebracht worden (type / sterkte )
  • Anderhalf uur voor de operatie wordt u opgenomen in het ziekenhuis voor voorbereiding (oa indruppelen van het oog voor pupil-verwijding)
  • De ingreep gebeurt in de operatiezaal, onder druppelverdoving en is te vergelijken met de cataract-operatie, die u reeds meemaakte. Ze zal alleen korter uitvallen, omdat uw eigen lens reeds verwijderd is.
  • Na de operatie mag u u direct naar huis en zult u wat irritatie en tranen ervaren. Dit duurt meestal 1 a 2 dagen.
  • De volgende dag zult u al het effect van de operatie ervaren. Dat kan nog wat evolueren nadien. Daarom wordt een eventuele bril maar 2 weken 
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
KOM EN ZIE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
LENS EXPERT
ALLEEN OP AFSPRAAK
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
UW OGEN WILLEN OOK WAT
IF YOU WANT MORE
SEE BETTER - LOOK BETTER
PRIORITY TO QUALITY
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
GOED GEZIEN !
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG