OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


EEN 10 OM TE ZIEN


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!     LENZEN SO EASY

 


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
DURF LENZEN PROBEREN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


OGENTROOST


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


OOGSPECIALIST

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !


HAAL ALLES UIT UW OGEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENGOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS

AL AAN LENZEN GEDACHT?
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

De vroegere techniek om bijziendheid weg te werken
 • ESSENTIE VAN DE OPERATIE: 4 OF 8 SNEETJES IN HET HOORNVLIES LOSSEN DE MYOPIE OP

 • TECHNISCH: 8 SNEETJES DOORHEEN 90% VAN DE CORNEA GEVEN EEN AFVLAKKING EN DUS EEN VERKORTING VAN HET OOG

 • HET OOG WORDT OPENGEHOUDEN MET EEN SPERDER EN VERDOOFD MET DRUPPELS

 • HET CENTRUM VAN HET OOG WORDT GEMARKEERD

 • AANBRENGEN VAN 8 SNEETJES

 • DE WONDE GENEEST VRIJ STEVIG MAAR BLIJFT TOCH ENIGSZINS EEN BLIJVENDE VERZWAKKING , MET ALLE PROBLEMEN VAN DIEN: LASER IS BETER DAN KRASJES VOOR MYOPIE BEHANDELING

DE "KRASJES-OPERATIE"         
   

De "krasjes"-operatie of "radiaire keratotomie" was, tot 1996, de meest toegepaste ingreep om het dragen van een bril of contactlenzen, bij bijzienden, overbodig te maken. Het was goed voor zuivere myopie van -1 tot -4 (zonder astigmatisme) . 

HET PRINCIPE VAN DE INGREEP

Bij bijziendheid is de voor-achterwaartse diameter van het oog relatief te lang zodat de lichtstralen scherp gesteld worden voor het netvlies en niet op het netvlies. De ingreep bestaat erin, onder locale anesthesie met oogdruppels, een achttal diepe insnijdingen (dieper dan krasjes dus !) straalsgewijze in het hoornvlies (voorzijde van de oogbol) te maken, waarbij het midden vrij gelaten wordt. Aldus wordt het hoornvlies enigszins verzwakt, waardoor het iets gaat invallen. Zo wordt de lengte-afwijking van het oog gecorrigeerd. Ook de kromming van het hoornvlies verandert, wat bijdraagt in de myopiereductie

BELANG

Sinds de opkomst van laser-behandeling voor bijziendheid (vooral lasik)  is deze  operatie helemaal voorbijgestreefd.
Laser heeft immers volgende voordelen:
 1. EXTREME NAUWKEURIGHEID : het laserapparaat snijdt juist tot op 1µ (1/1000 mm). De krasjesoperatie ("radiaire keratotomie) haalt deze nauwkeurigheid totaal niet  (een juistheid op  5 à 20 µ na )
 2. BEIDE OGEN WORDEN TEGELIJKERTIJD BEHANDELDbij krasjes moest je 2 keer geopereerd worden met 1 week tussen
 3. KWALITEIT van het zicht is bij volledige wondheling beter bij lasertherapie
 4. STABILITEITna  de krasjes-operatie kan het zicht , zeker de eerste maand, nogal wat fluctueren.  Na enkele jaren zie je bij veel patienten een hypermetrope shift: de brilcorrectie  wordt geleidelijk aan meer positief, zodat je sneller een leesbril nodig hebt.
 5.  Het microscopisch LITTEKEN is nauwelijks of niet waarneembaar na Excimer laserchirurgie, doch is steeds zichtbaar na krasjesoperatie (weliswaar niet met het blote oog !)
 6.  Na heling van de operatiewonde is het hoornvlies behandeld met laserchirurgie MINDER VERZWAKT dan na krasjes. De fameuze krasjes zijn immers diepe snijwonden, die 90 % van het hoornvlies doorsnijden.
 7.  Indien u opteert voor BEPAALDE VEILIGHEIDS- FUNCTIES waarbij het dragen van een bril niet is toegelaten, dan is  Excimer laser - behandeling de enige oplossing daar die op termijn geen waarneembare restletsels nalaat. Met een corneale topograaf kan echter altijd de behandeling gezien worden.

SINDS 1999 PASSEN WIJ GEEN KRASJES-OPERATIE MEER TOE. 

WEL VOEREN WE UIT:  LASIK, OF NOG BETER  FEMTOLASIK . KLIK OP HET WOORD  OM MEER INFORMATIE TE KRIJGEN

  

 
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
GOED GEZIEN !
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
LENS EXPERT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
UW OGEN WILLEN OOK WAT
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
KOM EN ZIE
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
IF YOU WANT MORE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SEE BETTER - LOOK BETTER
PRIORITY TO QUALITY
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG