LASER

Boodschap van algemeen nut
DURF LENZEN PROBEREN!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


IK ZIE WAAR IK SKI


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !


LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENOOGSPECIALISTEEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


OGENTROOST


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!HAAL ALLES UIT UW OGEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

AL AAN LENZEN GEDACHT?


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


     LENZEN SO EASY

 
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
Beschouwingen over voor- en nadelen
  • ESSENTIE LASIK: ER WORDT EEN FLAPJE GEMAAKT - DE LASER SLIJPT HET OOG BIJ - NADIEN WORDT HET FLAPJE TERUG TOEGELEGD

  • MEER DETAIL: MET EEN OOGKLEM WORDEN DE OOGLEDEN OPEN GEHOUDEN

  • EERST WORDT EEN ZUIGPLAATJE AANGEBRACHT

  • HET SNIJMACHINE RIJDT OVER HET HOORNVLIES EN SNIJDT EEN FLAPJE

  • HET FLAPJE WORDT OPENGEKLAPT

  • KIJK GEDURENDE 10 A 30 SECONDEN NAAR HET LASERLICHT

  • DE LASER SLIJPT DE BRILCORRECTIE IN HET OOG

  • OOK AL BEWEEGT HET OOG, DE LASER KAN DE BEWEGINGEN VOLGEN

  • EINDRESULTAAT

THEORIE ROND EXCIMER - LASERTHERAPIE                 

BETER ZIEN ZONDER BRIL OF LENZEN 
 
ALGEMENE PRINCIPES

 WERKMECHANISME :  "bijslijpen van de cornea"
Het hoornvlies (het voorste deel van uw oog) is een sterk brilglas (+40 dioptrie).
Het volstaat een klein laagje (90 mikron voor 10 dioptrie bijziendheid !) af te halen om een belangrijke correctie van bijziendheid (=negatieve brilcorrectie) te bekomen zonder dat het oog verzwakt (de cornea is immers 500 a 600 mikron dik).
Zelfs verziendheid (=positieve brilcorrectie) kan men corrigeren als men rond de centrale zone een ringvormige geultje inslijpt, zodat de cornea boller en dus sterker positief wordt.
Met verziendheid heeft men echter, tot nu, het minst ervaring (maw : nog experimenteel). Ook sterke cilindercorrecties kunnen weggewerkt worden.

TWEE PROCEDURES MOETEN WEL ONDERSCHEIDEN WORDEN
     
                                                       
De klassieke laserbehandeling, die het hoornvlies gewoon  bijslijpt en de modernere  Lasikprocedure ,  die het hoornvlies in een diepere laag bijslijpt, na het ten dele afsnijden van een klein flapje hoornvliesweefsel (het flapje blijft vasthangen aan een rand, dat functioneert zoals een scharnier. Na het bijslijpen wordt het flapje dan terug geplaatst en dit maakt enorm veel  verschil uit, voor de tijdelijke problemen na de behandeling, zoals u verder zult lezen.
 
RESULTATEN

De Excimer-behandeling wordt sinds 86 toegepast en sindsdien zijn al meer dan 1 miljoen patiënten behandeld.
De behandeling is dus niet meer in experimenteel stadium !
Lasertherapie gebeurt machinaal en computergestuurd.
De voorspelbaarheid is dan ook beter dan de chirurgie met krasjes.
Daarom worden “krasjes” niet meer toegepast. Tot -10 kan men corrigeren.
De hypermetropen tot +3 kunnen ook geholpen worden, maar de optische zone is relatief klein zodat het zicht (vooral 's nachts) niet zo goed is als bijzienden. 
 Bij de standaard bijziendheid (van -2 tot -8) is de laservoorspelbaarheid zeer goed maar niet absoluut: 90 % van de gevallen zit na de ingreep tussen de -0.5 en +0.5. Is de afwijking toch groter, dan kan er steeds bijbehandeld worden, zonder meerprijs. 
Boven de -8 en bij uitgesproken astigmatisme is de voorspelbaarheid iets minder goed.
Ook hier kan bijbehandeld worden. Soms wordt echter bij deze gevallen gekozen om, bij visueel veeleisende taken, een lichte bril te dragen: voor ver (TV, autorijden) en dicht (lezen/ computer -werk). 
Er treedt echter, hoe dan ook, een sterke vermindering van het brilglas en op die manier een spectaculaire verbetering in zicht, zonder bril .  Deze  laatste zin stelt duidelijk, wat we kunnen beloven, na laserbehandeling !!!
Het kan niet   zijn dat u na de laserbehandeling meer bijziend bent, dan van te voren.  
De Excimer lasers zijn in 10 jaar sterk geëvolueerd.
De laser, die wij gebruiken, behoort tot de meest geëvolueerde derde generatie, met als voordelen:  grote optische zone  (= 6.5  mm), die  geleidelijk  overloopt in de niet behandelde zone +  het behandelde oppervlak wordt bovendien mooi gepolijst, zodat de genezing optimaal verloopt. Een derde generatie laser garandeert u het best mogelijke resultaat !
Zoals bij elke medische ingreep, bestaat er ook bij de laserbehandeling, een kans dat het doel slechts ten dele wordt bereikt, omwille van complicaties die zich tijdens of na de operatie voordoen.
Als arts, beloof ik u echter alle nodige inspanningen te doen om het gevraagde resultaat te bereiken. Het gaat hier dus duidelijk om een  inspanningsverbintenis en niet om een resultaatverbintenis. 

COMPLICATIES

Gezien slechts een dun laagje afgehaald wordt (zowel bij ver- als bijzienden), zijn de risico's op korte en lange termijn, duidelijk minder groot dan bij de krasjesoperatie  en betreffen vooral infectieproblemen.
Ook het feit dat de onderliggende lagen door de speciale manier van slijpen totaal niet beschadigd zijn, lijkt een garantie voor de lange termijn resultaten.
Het meest vervelende probleem dat zich kan voordoen is het volgende: als de laserbehandeling niet precies in het midden is gebeurd (omdat de patiënt niet nauwkeurig in het midden van het fixatielicht gekeken heeft en omdat de dokter niet tijdig heeft bijgestuurd), kan dit aanleiding geven tot het zien van kringen rond lampen en tot beeldvervorming. 
Duidelijk dient wel gesteld te worden, dat alle patiënten na laserbehandeling wat kringen zien rond lampen, vooral in complete duisternis.
De pupil   staat dan helemaal open en dan kan je ook naast de ingeslepen lens van 6.5  mm diameter  kijken ! 
Na enkele maanden hebben de meeste patiënten daarvan geen last meer, ten dele door genezingsprocessen en ten dele door gewenning.
 
TIJDELIJKE PROBLEMEN NA BEHANDELING
 
(afhankelijk van de lasermethode: klassieke procedure of moderne LASIK-procedure - gezien de moderne lasik-procedure opvallend beter is, wordt steeds deze laatste toegepast):
 
KLASSIEKE LASERBEHANDELING   (PRK  - MODERNE VERSIE: EPILASIK) 

PIJN

Een patiënt, die met PRK behandeld werd, heeft een tweetal dagen vrij hevige pijn, waarvoor bedrust en sterke pijnstillers nodig zijn. Dit kan echter sterk gedrukt worden met een verbandlens en pijnstillende oogdruppels.
 
TIJDSDUUR
Over een periode van drie maand loopt het resultaat dan geleidelijk aan terug ("regressie").
Dit is echter op te lossen door te streven naar een overcorrectie (bij -8 moet gestreefd worden naar een onmiddellijk resultaat van +4. Die overcorrectie is geen probleem door het dragen van wegwerpcontactlenzen, gedurende enkele maanden: dag en nacht lenzen / om de 14 dagen nieuwe om aan te passen aan de veranderde correctie.
Best wordt dan ook 1 a 3 maanden gewacht vooraleer het tweede oog behandeld wordt, als je werk visueel veeleisend is (chauffeur / beeldschermwerk).
Het niet behandelde oog wordt, in afwachting, best ook geholpen met wegwerplenzen.
Er zal immers geregeld door de ingreep een groot verschil ontstaan tussen de 2 ogen, wat niet meer elegant kan opgelost worden met een bril
Het is af te raden om beide ogen in dezelfde tijd te behandelen, omdat aldus bij het tweede oog geen rekening kan gehouden worden met de eventueel afwijkende resultaten van het eerste oog.
Daarom wordt ongeveer 2 maand tussen beide ogen gewacht.
 
WAAS
Tijdelijk kan ook een waas optreden als reactie in het hoornvlies (minder bij ouderen en bij vrouwen, meer  bij  hoog  myopen),  die  echter  subjectief  weinig  hindert meestal, tenzij bij fel licht (bvb auto rijden 's nachts of bij fel zonlicht).
Recent  werd echter duidelijk dat de waas minder een probleem  vertoont,  sinds  contactlenzen  routinegewijs toegepast worden.
In ieder geval: De waas verdwijnt altijd!

NIEUWSTE LASERBEHANDELING : ("LASIK-PROCEDURE")
Omdat hier het hoornvliesflapje terug geplaatst wordt na de behandeling (zonder hechtingen !!) is er geen kwetsuur meer, met als resultaat: weinig of geen pijn / zeer snelle zichtrecuperatie (1 dag na de operatie wordt al behoorlijk gezien - na 1 week is het zicht   reeds heel dicht bij het eindresultaat) / minder regressie (= teruglopen van het resultaat) omdat de wonde niet door het oog opgevuld wordt. Op die manier is minder overcorrectie nodig
Als de myopie zelfs niet helemaal zou weggewerkt zijn, kan na 1 maand het flapje weer gemakkelijk opengemaakt worden en kan er bijkomende laser toegepast worden. Ook die gemakkelijke bijbehandeling is een voordeel ! Omdat dit ook vrijwel pijnloos is wordt daar snel toe overgegaan: tussen -3 en  -8 wordt in 2% van der gevallen herbehandeld  / tussen -8 en -10 loopt de frequentie op naar 4 %. De herbehandelingen zijn wel gratis !!!!!

De Lasik-procedure heeft wel een eigen aantal problemen (weliswaar zeldzaam tot uiterst zeldzaam):

- Het kan gebeuren, dat het maken van het flapje niet goed gebeurd. Dan moet de operatie afgebroken worden en kan na 1 maand
  herbegonnen worden
- Het kan gebeuren dat de flap slecht geneest (met plooien of ingroei van nieuw weefsel tussen de flap en het bed).
  Meestal volstaat het, de flap terug open te maken en beter vast te leggen
- Infectie kan gebeuren zoals bij elke wonde. Met de moderne antibiotica is dit wel minder frequent en oplosbaar.
- Tijdelijke droogheid (+- 1 week a 1 maand), zeker als je vooraf reeds droge ogen had.
   LASIK GEEFT MEER  WAW-EFFECT (zeer snel  goed zicht)  EN MINDER AW-EFFECT (minder pijn)

PRIJS
Het laserapparaat is een zeer duur machine, zowel in aankoop als in onderhoud. De ingreep valt daarom vrij duur uit (1250 E per oog voor de LASIK-behandeling, waar de vroeger krasjesoperatie maar 250 E kostte). Aan diegenen, die een heelkundige correctie van hun brilafwijking overwegen, menen wij echter duidelijk te moeten zeggen dat de stevigheid van het oog (en de daaraan verbonden zichtstabiliteit en ongevalsresistentie) en het zicht van de met laserbehandelde patiënt (vooral 's nachts) dermate beter is, dat het prijsvoordeel van de krasjesoperatie niet mag meespelen. Die ingreep wordt trouwens haast niet meer  uitgevoerd.  Ook
de betere voorspelbaarheid is een troef van de laserbehandeling. De lasik-procedure is ook duidelijk beter dan de klassieke laserbehandeling ! Voor brillen en contactlenzen moet je echter ook heel wat geld uitgeven. Contactlenzen (+ de nodige onderhoudsproducten) kosten ongeveer 250 E per jaar. Een modieuze bril kost ongeveer hetzelfde maar gaat een drietal jaar mee. Op lange termijn bekeken, ga je merken dat je duidelijk goedkoper af bent met laserbehandeling. En de jarenlange bril-onafhankelijkheid krijg je er gratis bij! Er is een beperkte terugbetaling door de mutualiteiten (100 € per oog ) . Patienten, die werken bij de Europese gemeenschap en bij sommige banken krijgen een terugbetaling via de werkgever
 
WIE KOMT IN AANMERKING VOOR DE INGREEP?

BIJZIENDE 
Al of niet met cilindercorrecties van  0 tot -10 . Ook mensen die in aanmerking willen komen voor piloot, rijkswacht of beroepsmilitair kunnen geholpen worden, mits voldaan wordt aan bepaalde bijkomende eisen !  Boven de -10  kan ook behandeld worden met laser, maar bij deze patiënten gaan we alleen een belangrijke reductie van de bijziendheid bekomen. Voor die hoog bijzienden bestaan er andere technieken: Ben je meer dan 45 jaar oud, kan het soms zijn dat er reeds een beginnend cataract is, zodat dan beter een cataractextractie uit te voeren. Na de  cataractoperatie kan dan een aangepast lensimplant aangebracht worden en zo kan een hoge myopie van meer dan -20 toch gecorrigeerd worden. Deze operatie wordt bovendien terug betaald door het ziekenfonds, maar maakt wel dat je een leesbril nodig hebt om te lezen ! Boven de 40 jaar moet echter iedereen een leesbril dragen en is dat perfect aanvaardbaar. Onder de 40 jaar niet. Voor minder dan 40 jaar en toch meer dan -10  raden we een implantatie van een lens in het oog aan, die geplaatst wordt boven de eigen lens. We hebben daarover een aparte informatie-folder.

VERZIENDEN VAN   O TOT +3 

Al of niet met cilindercorrecties. De correctie van verziendheid is minder goed dan voor bijzienden: we kunnen minder dioptrie  (tot +3 +-)  behandelen / het beeld is iets minder zuiver (vooral 's nachts) gezien de kleinere optische zone. Daarom gaan we niet zo snel over tot een behandeling van verziendheid met Lasik-procedure ! Ben je meer dan 40 jaar en is er een begin van cataract, raden we wel  snel een vroegtijdige cataractextractie aan ! 
  
 VOLGENDE FEITEN MOETEN DUIDELIJK GESTELD WORDEN:  

Een matig bijziende (-1 a -3) heeft het voordeel dat hij op de  leeftijd, waarop normaal zienden een leesbril nodig hebben (40 a 45j) , perfect kan lezen zonder bril. Vooral mensen, die beroepsmatig of voor hun plezier veel lezen of ander dichtbij werk doen, moeten
realiseren dat dit voordeel verloren gaat door de ingreep: Je zult dan per se een bril moeten dragen om te lezen !!!!!

De laser kan  niet zo precies  corrigeren als brillen of contactlenzen dat kunnen. Daarom is het mogelijk dat na de ingreep u nog af en toe een lichte bril  (-0.5 bvb)  moet dragen, vooral bij visueel veeleisende taken (TV kijken, auto rijden, computer werk)

Voor bijziendheid tot -3 aan 25 j en tot -4 aan 40j kan de goedkopere krasjes-operatie ook een correctie bieden, maar het resultaat is minder gegarandeerd als bij de laserbehandeling. Daarom passen wij sinds 99 geen krasjes-operatie meer toe. Voor meer dan -4 is alleen laserbehandeling mogelijk als definitieve correctie.

WIE IS MINDER IDEAAL VOOR DE BEHANDELING :

Patiënten  beneden 18 jaar  (gezien de bijziendheid nog kan evolueren)

Patiënten met  oogziekten : 1 oog functioneel verloren (door ziekte of ongeval) / onregelmatig hoornvlies / vroegere herpes infectie van het hoornvlies (koortsblaar) / ernstige vormen van droge ogen (bij reuma bvb)

Algemene ziekten : reuma en huidziekten kunnen de genezing beïnvloeden. Ook het
zwangerschapshormoon doet dit. Best ben je niet zwanger tijdens de behandeling en stel je
een eventueel gewenste zwangerschap uit tot 3 maand na de datum van de laatste behandeling.

Hypermetropie   is niet zo ideaal !

WIE ZIJN DE BESTE PATIÊNTEN VOOR DE BEHANDELING : 

Patiënten tussen 20 en 30 j met een matige myopie (tussen -2.5 en -6) en een licht astigmatisme (-0.5 a -1). Bij lichtere myopie heb je voordeel om te kunnen lezen zonder bril aan 40 jaar !!

Geen problemen van droge ogen door contactlenzen / geen oogafwijkingen (zoals een diep lui oog bvb)

Veel sport en beweging / veel werk buiten : een bril is hierbij storend.

Onregelmatig leven / korte nachten / veel stof: een contactlens is storend.

Minder visueel veeleisend werk (= computer / veel auto rijden 's nachts / heel fijne techniek): perfectie is immers niet te garanderen bij lasertherapie (cfr infra !) en wordt beter bereikt met een bril.

Bij hogere myopie (meer dan -5) geven contactlenzen het beste zicht !!

Met laser bereiken we tegenwoordig een zichtscherpte, die heel dicht zit  tegen het beste zicht met andere correcties.

 
WAARSCHUWING


De  lasertherapie  is  een  ingreep,  met   eigen problemen en complicaties  (weliswaar zelden ernstig). Voor de correctieverbetering van het zicht moet men daaromp steeds voorop stellen dat de eerste keus een bril is. Bij esthetische of functionele bezwaren, kunnen contactlenzen een goed alternatief zijn. Gebruik van contactlenzen is bovendien "omkeerbaar": bij eventuele problemen kan je weer overschakelen naar een bril, zoals voorheen. De laser behandeling is eigenlijk  niet omkeerbaar . Bij extreme problemen kan ev wel een hoornvliestransplantatie gebeuren om het effect van de operatie te niet te doen, en dan wordt het weer ongeveer zoals voorheen. 

Het lijkt dan ook logisch om eerst contactlenzen te proberen, voor de beslissing tot laser te nemen. Er moet wel toegegeven worden dat contactlenzen dagelijks moeten gemanipuleerd worden. Daar kunnen bepaalde mensen tegen op zien. Ook is het mogelijk dat er zich irritatieproblemen en intermittente zichtproblemen kunnen voordoen met contactlenzen. Deze “contactlens-problemen” doen zich niet voor bij laser, maar er kunnen zich andere problemen voordoen (vooral perfectie kan niet gegarandeerd worden) . Denk hoe dan ook enkele weken na over de laseringreep, voor u de beslissing neemt.
 
WAAROM ZOU JE KIEZEN VOOR LASER?

WAT ZIJN DE PROBLEMEN MET BRILLEN
ESTETISCH vooral vrouwen vinden dat een bril niet mooi is en het uitzicht veel verstrengd ("schooljuffrouw-type"). Toegegeven dient te worden dat in onze maatschappij veel belang gehecht wordt aan een goed uiterlijk en daar hoort een bril niet echt bij !
Sommigen gaan een bril zelfs omschrijven als een handicap !

SPORT een bril is hinderlijk bij sporten, vooral bij watersporten (zwemmen) en contactsporten (bvb voetbal, basket, volley). Een zware inspanning kan de bril laten aandampen.

BEROEPSEISEN de toegangsnormen voor bepaalde beroepen eisen goed zicht zonder bril: leger, rijkswacht, politie en piloot. Bij pilootkeuring wordt je in eerste instantie wel afgekeurd, maar heb je een grote kans om na een beroepsprocedure wel goedgekeurd worden, mits de refractiestoornis niet meer dan -5 bedroeg en de ingreep reeds meer dan 1 jaar geleden gebeurde.  Bij andere beroepen worden brillen als vervelend ervaren: show-business, beroepsatleten, bouwvakkers, koks.

OPTISCHE PROBLEMEN soms heeft een patiënt maar één myoop of één hypermetroop oog (deze conditie noemt men anisometropie) en zo ontstaat dan een ongelijk zicht, wat moeilijk met een bril kan gecorrigeerd worden. Ook kan de patiënt een dergelijke asymmetrische correctieafwijking ontwikkelen na een oogoperatie (bv. cataractoperatie) of een oogtrauma
 
 WAT ZIJN DE PROBLEMEN MET CONTACTLENZEN
 
DROOGTE GEVOEL opvallend is, dat met ouder worden (=meer dan 30 a 35j), de ogen droger worden. Contactlenzen gaan door de droogte minder glijden en worden zo meer irritant.
Droge werkomstandigheden spelen ook een nefaste rol: airconditioning, vloerverwarming, luchtverwarming, stof.   “Superlenzen” kunnen soms  wel een oplossing bieden

ALLERGIEEN zowel de contactlensproducten of de contactlensmaterialen kunnen allergie geven      

PRIJS contactlenzen en hun producten vallen vrij prijzig uit: 1000 fr per maand is een vaak gehoord bedrag !

MANIPULATIEPROBLEMEN sommige mensen zien op tegen de manipulatie of kunnen het gewoon weg niet door een handicap.


 
ENKELE BESCHOUWINGEN

De HOOFDBEDOELING van de laserbehandeling is  NIET  dat geen enkele correctie meer nodig is, doch 
WEL  de BIJZIENDHEID BELANGRIJK TE VERMINDEREN, dat je heel goed kunt functioneren zonder bril. We proberen wel perfectie na te streven, maar dat er af en toe nog een lichte correctie nodig is, mag niet als een falen ervaren worden. Indien het resultaat teveel afwijkt (al bij al zeldzaam), kan welgemakkelijk 1 keer bijbehandeld worden. Als het dan nog niet perfect is wordt meestal voor een lichte brilcorrectie gekozen. Deze toestand is te vergelijken met de beginperiode van bijziendheid, die alle patiënten hebben meegemaakt: de correctie diende slechts af en toe gedragen te worden, bvb bij kijken naar bord of TV of bij autorijden. De chirurgische ingreep is immers niet gegarandeerd perfect. Dit is te wijten aan het feit dat geen enkele patiënt op dezelfde wijze reageert.

Na de laserbehandeling zal u normalerwijze NIET BETER ZIEN, DAN MET BRIL. Alleen bij hogere brilafwijkingen kan de laserbehandeling, net als bij contactlenzen, en duidelijke vergroting van het beeld en een verwijden van het gezichtsveld
geven.  Beter dan met goed aangepaste contactlenzen kan het zicht echter niet zijn!

Bij patiënten die ouder zijn dan 40 jaar en bij jongeren die veel bureelwerk
hebben, wordt er zelfs gestreefd  een lichte myopie te behouden  om het lezen te helpen (meestal op 1 oog : “MONOVISIE” )

 
HOE GEBEURT DE LASER-PROCEDURE?

De EXCIMER LASER behandeling, die wij voorstellen, wordt uitgevoerd in het laser-refractie-centrum te Sint Martens Latem (Xavier De Cocklaan 68/3 - oude baan: Kortrijk - Gent), dat door 20 oogartsen uit de streek wordt beheerd (met medewerking van het universitair ziekenhuis van Gent). Na de ingreep mag u onmiddellijk huiswaarts.

De EERSTE PREOPERATIEVE CONSULTATIE  :  speciale onderzoeken zullen uitwijzen of men geschikt is voor laserchirurgie.
De voordelen, de alternatieven en complicaties zullen u uiteengezet worden.
Indien de dokter denkt dat een operatie voor u kan en als u dat zelf ook wilt, zal een operatie-afspraak gemaakt worden.
Wanneer beide ogen moeten geopereerd worden, zal het slechtste oog eerst geopereerd worden.
Als alles goed gaat bij het eerste oog, wordt het tweede oog in dezelfde sessie geopereerd.

OPM: Harde contactlensdragers moeten hun lens tenminste  2  weken uitlaten (4 weken is beter) vooraleer deze metingen te laten doen. Zachte contactlensdragers moeten de lenzen minstens  1 week  uitlaten (2 weken is beter). 

De TWEEDE PREOPERATIEVE CONSULTATIE  : enkele dagen voor de laser-behandeling, zal een nieuwe consultatie gepland worden, om de eventuele vragen nog te bespreken.
Bepaalde onderzoeken (oa brilcorrectie) zullen herhaald worden, om meer zekerheid te bekomen.

DAG VAN DE OPERATIE
  
U zal niets mogen eten vanaf 2 uur voor de operatie.
Indien u het wenst mag u drinken tot juist voor de ingreep. Gebruik geen make-up de dag van de operatie.

In het lasercentrum zult u eventjes moeten WACHTEN in de wachtzaal.

U zult een KALMEER MIDDEL krijgen, om relax te zijn.
* indien de dokter een kalmeermiddel voorschreef om vooraf te nemen (bij nerveuze mensen)  moet u dit een uur voordien zelf innemen thuis.

RIJ dan zeker NIET ZELF naar het lasercentrum !

Wanneer tijd  voor de operatie gekomen is, zal een verpleegster of een dokter u vergezellen naar de laserruimte, waar u op een operatietafel zult moeten plaats nemen. 

U blijft aangekleed zoals u gekomen bent.
Een steriele doek zal over u gelegd worden.
De operatie wordt gedaan onder grote vergroting door middel van een operatiemicroscoop (microchirurgie).
Plaatselijk verdovende druppels zullen gebruikt worden om de ogen ongevoelig te maken.
De oogleden zullen opengehouden worden met een spreidertje, zodat u niet kunt knipperen tijdens de behandeling.

Bij de KLASSIEKE LASERBEHANDELING wordt dan de bovenste laag van het hoornvlies afgewreven, omdat die wisselend is in dikte. Bij Lasik wordt in deze fase een flapje gesneden met een speciaal geautomatiseerd mes, na het aanbrengen van een zuigring op het oog. Dit duurt een drietal minuten. 

Bij beide procedures wordt dan overgegaan tot de laserbehandeling zelf: u zult een aantal pulsen horen, die telkens een kleine hoeveelheid hoornvliesweefsel verdampt. Het aantal pulsen wordt berekend door de computer, afhankelijk van de beoogde correctie. Dit duurt 20 (voor -1) a 70 seconden (voor -10).

* OPM: De patiënten blijven wakker en comfortabel en ondervinden weinig of geen last van de hele procedure, die ongeveer 30 minuten duurt (met voorbereidingen bijgeteld, de eigenlijke behandeling duurt slechts 5 minuten).

Na de ingreep kan u onmiddellijk terug naar huis.
Voor de lasik-procedure vragen we u wel nog 10' a 30' te wachten om te zien of het hoornvliesflapje mooi op zijn plaats gebleven is. Best rijdt u wederom niet zelf (omwille van het minder goed zicht en omwille van het relaxerende effect van het kalmeermiddel).


ONMIDDELLIJK NA DE OPERATIE
zal een contactlens of een beschermbrilletje over het geopereerde oog gelegd worden. Instructies voor het gebruik ervan en postoperatieve verzorging zullen u meegedeeld worden. Het verdere vervolg is afhankelijk van de soort laserbehandeling, die u kreeg:

Met de NIEUWERE LASIK-PROCEDURE ervaren de meeste patiënten slechts lichte irritatie
na de operatie en dit vooral de eerste dag. Het zicht is in enkele dagen weer vrij goed. 
Een lichte waas is vrij normaal (Cfr. foto's van David Hamilton), wat meestal in enkele dagen a enkele weken verdwijnt. De eerste maand is er meestal ook een droogtegevoel ! De eerste maand kan het lezen wel wat bemoeilijkt zijn, gezien het lichte contrastverlies en een lichte voorbij gaande overcorrectie door hoornvlieszwelling. Jongeren (= minder dan 25j) kunnen dat perfect bijtrekken, door de ooglens aan te spannen. Ouderen hebben daar meer problemen mee, zeker als je de 40 jaar nadert.

De KLASSIEKE LASER  geeft vrij veel pijn op de eerste dag (gezien de grote wonde). Voor
een optimaal comfort houdt u best beide ogen zoveel mogelijk gesloten. Luister naar muziek
bvb !  De tweede dag is de pijn reeds merkelijk minder en heeft u een zandgevoel in het
oog en bent u lichtschuw. Vanaf de derde à vierde dag is er meestal geen pijn meer.
Verwacht niet dat uw zicht nu reeds goed zal zijn. Het is dikwijls nog sterk troebel gedurende de eerste dagen, omwille van de overcorrectie, die noodzakelijk is bij dit type laser.  De gezichtsscherpte verbetert geleidelijk over de komende dagen doch dit kan soms een tijdje duren. Een definitieve wondheling duurt 3 maanden doch voor de volledige genezing ziet u reeds goed.
 
BEPERKINGEN NA DE OPERATIE 

De eerste 2 weken dient u te slapen met het brilletje,  die u wordt meegegeven (opdat u niet in uw oog zou wrijven)

Verboden te zwemmen gedurende 1 week - liever 2 à 4 weken uit het zwembad blijven ! Geen mascara gebruiken gedurende 2 weken (vooral omwille van het gevaar op wrijven op het oog)

Opgelet gedurende baden en haar wassen. Ook hier ga je immers gemakkelijk in het oog wrijven. Vermijdt dat er zeep of water in het oog komt, vooral de eerste dagen.

Rij niet met de auto vooraleer het zicht voldoende is hersteld. 's Nachts auto rijden kan moeilijk zijn in den beginne

Gebruik geen oogdruppels, behalve wanneer deze voorgeschreven zijn door uw  oogarts. 

U bent normalerwijze niet werkonbekwaam na lasik. Als het om grotere correcties gaat zonder lasik-procedure, kan uw werkonbekwaamheid tot een week oplopen.

Het andere oog: meestal wordt dit in dezelfde sessie van het andere oog gedaan. Soms wordt het andere oog slechts 1 week later gedaan. Die tussenperiode is meestal nogal vervelend: het niet behandelde oog ziet slecht en mag toch geen contactlens dragen - auto rijden en lezen is moeilijker.

MOGELIJKE NEVENEFFECTEN NA LASER BEHANDELING  

Ernstige complicaties op lange termijn zijn hoogst uitzonderlijk, zeker met de moderne Lasik-procedure. In de beginfase kunnen er wel een aantal neveneffecten voorkomen, vooral bij de klassieke laser-procedure :
 
LICHTGEVOELIGHEID : uw ogen kunnen lichtgevoelig zijn gedurende de stabilisatieperiode
(meestal slechts de eerste dag  -  max. 1 week). Zelden blijven deze klachten bestaan.

STROOILICHT : u kan strooilicht ervaren komende van lichten of andere sterke
lichtbronnen 's nachts of 's avonds gedurende een bepaalde periode (+- 1 maand).  Zelden
blijven deze klachten bestaan.

ZICHTNORMALISATIE : duurt lang bij de klassieke laserprocedure (PRK) en gaat als volgt:
-zolang u pijn ondervindt, is het zicht slecht.
-als de pijn verdwenen is het zicht beter, maar verre van perfect: U bent bij de klassieke laserbehandeling steeds overgecorrigeerd immers. Daarvoor krijgt u in den beginne soms specifieke zachte dag- en nachtlenzen die niet alleen het zicht, doch ook de wondheling verbeteren. Deze zachte lenzen worden gedragen gedurende 2 weken tot max. 3 maand na de ingreep.

ONDERCORRECTIE DOOR REGRESSIE : na de operatie kan u terug licht bijziend of verziend worden. Dit proces noemt men regressie (= teruglopen van het resultaat) en komt altijd voor bij de klassieke laser-procedure en in mindere mate bij lasik (wel nog bij de hoge myopiën). Om deze reden worden de patiënten bij deze procedure eerst overgecorrigeerd. Indien de correctie teveel achteruit gaat kan de operatie herdaan worden. Dit is medisch gezien geen probleem, daar ondercorrecties steeds kunnen bijgewerkt worden door een nieuwe ingreep. Weet echter dat ondercorrectie soms nagestreefd wordt,bij myopie omdat op deze manier de voordelen van de myopie (zeer gemakkelijk lezen zonder bril) niet worden teniet gedaan. Een heringreep kan echter toch nodig zijn bij abnormaal sterke regressie. Wenst u geen heringreep dan kan u een veel lichtere bril (of weer contactlenzen) dragen.

OVERCORRECTIE : In het vorig puntje werd gemeld, dat vooral de patiënten bij de klassieke laserprocedure, overgecorrigeerd worden in den beginne. Indien er te weinig "regressie" optreedt, blijven de patiënten dan overgecorrigeerd. Normaal gezien zal dit leesproblemen geven bij bijzienden en verteproblemen bij verzienden. Een overcorrectie is moeilijker weg te werken. Met bijkomende laser kan daar toch een mouw aangepast worden, als de overcorrectie te groot is.

VOORBIJGAANDE HOORNVLIESVERTROEBELING : deze treedt altijd op bij de klassieke laserprocedure (vooral bij de hoog myopen) en dit één à drie maand na de ingreep. Deze verdwijnt steeds spontaan, in enkele maanden.

OPM: Ook  al zijn de ernstige complicaties zeldzaam, moeten die toch ook opgesomd worden: besmettingen met littekenvorming als gevolg /  onregelmatigheden in het hoornvlies (door stof onder het flapje of flap-problemen (plooitjes of gaatjes) , met minder zicht als gevolg / bijslijpen van cornea betekent verdunning, zeker indien hoge myopien moeten behandeld worden. Dit kan bij voorbeschikte patienten leiden tot uitpuiling  van de cornea :  “keratoconus”.

 Die zeldzame complicaties gaan het zicht meestal toch maar  licht verstoren. Is de aantasting van het zicht ernstiger, dan zijn er verschillende behandelingen mogelijk: Soms kan met een bijkomende laser-ingreep onregelmatigheden weggeslepen worden, maar dat is toch wel moeilijker dan de eerste ingreep en de kans op slagen is minder groot. Soms moet je daarom rekenen op 2 herbehandelingen. Een eenvoudiger optie kan zijn: een harde contactlens, omdat die onregelmatigheden in het hoornvlies effen kan strijken ! Indien dit allemaal niet lukt, moet een hoornvliestransplantatie overwogen worden, die het hoornvies vernieuwd (eventueel alleen de oppervlakkige laag: “lamellaire hoornvliestransplantatie”).  Zeker in het geval van een volledige hoornvliestransplantatie, heb je  weer een  bril- of lens-correctie nodig, die +- vergelijkbaar is met de vroegere correctie  ! Na enkele maanden kan soms weer een contactlens gedragen worden (meestal harde) . 1 jaar na de hoornvliestransplantatie, kan eventueel weer laserbehandeling gebeuren, in de hoop dat de complicatie van de eerste keer zich niet voordoet !

VERSCHIL TUSSEN KRASJESOPERATIE EN LASER

Het grote verschil tussen de beide technieken ligt in het feit dat de laserchirurgie momenteel de meest geperfectioneerde chirurgie in de geneeskunde toelaat,  door zijn  EXTREME NAUWKEURIGHEID : het laserapparaat snijdt juist tot op 1µ (1/1000 mm). De krasjesoperatie ("radiaire keratotomie) is juist tot op 5 à 20 µ na.

De  KWALITEIT VAN HET ZICHT is bij volledige wondheling beter bij lasertherapie dan bij krasjesoperatie voor de myopie (vanaf meer dan -4 dioptrie).

Het MICROSCOPISCH LITTEKEN  is nauwelijks of niet waarneembaar na Excimer laserchirurgie, doch is steeds zichtbaar na krasjesoperatie (weliswaar niet met het blote oog !)

Na heling van de operatiewonde is het HOORNVLIES behandeld met laserchirurgie  MINDER VERZWAKT dan na keratonomie.
Bij behandelingen onder de -3 dioptrie is die verzwakking echter praktisch niet belangrijk.

Indien u opteert voor BEPAALDE FUNCTIES waarbij het dragen van een bril niet is toegelaten of waarbij vereist wordt dat geen enkele operatie aan het oog werd uitgevoerd dan is de Excimer laser de enige oplossing daar die op termijn geen waarneembare restletsels nalaat. Met een corneale topograaf kan echter altijd de behandeling gezien worden.

DE PRIJS : de krasjesoperatie is goedkoper dan de laserchirurgie, daar de lasertechnologie zeer duur is (dure apparatuur, duur onderhoud, technische bijstand noodzakelijk). Voor alle duidelijkheid: Er is slechts een zeer beperkte  terugbetaling door de mutualiteiten (100 € /oog )  en die zal in de nabije toekomst ook niet gebeuren, gezien de besparingsmaatregelen in de geneeskunde.
Wat te kiezen :
Voor myopie  tot - 3   op 20 j en tot -4 aan 40 j, kan krasjes operatie een behoorlijk zicht geven. De laser kan echter meer garantie bieden voor een goed zicht.
Daarom passen we sinds 1999 steeds laser toe en nooit meer krasjes   !!!
 
SAMENVATTING

Deze brochure tracht objectief de VOOR- EN NADELEN van de laserbehandeling te belichten. Wij moeten er u echter steeds op wijzen dat een brilcorrectie de eenvoudigste correctie blijft voor uw aandoening, zonder nadelen (behalve enige esthetische en functionele problemen). Contactlenzen zijn een goed alternatief, bij mensen die problemen hebben met hun esthetiek of hun functionaliteit met een bril. Bij problemen met contactlenzen kan je steeds terugvallen op een bril, wat een hele geruststelling is. De laserbehandeling gaat  onomkeerbaar  uw brilprobleem aanpakken.

Zoals bij elke vorm van chirurgie is er een zeer goede voorspelbaarheid van het resultaat mogelijk doch er kan  NOOIT EEN TOTALE GARANTIEnooit een totale garantie  gegeven worden. Wij hebben echter de ervaring dat patiënten een ondercorrectie of overcorrectie toch als een groot succes ervaren, omdat de bril toch belangrijk lichter geworden is. Als u, in het beste geval, perfect ziet zonder bril, gaat u zelfs een technologisch wonder ervaren !  Realiseer u ook, dat een beslissing voor laserbehandeling betekent: regelmatige controles bij de oogarts de komende 3 maand, om eventuele problemen vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Problemen kunnen zich immers voordoen, maar laat die u niet afschrikken, want ze zijn relatief weinig frequent en meestal behandelbaar. U durft toch ook het verkeer in, ook al kan er van alles mis gaan !
     Lasik-behandeling heeft zoveel voordelen op de klassieke laserbehandeling (vooral de snelheid van het resultaat) , zodat wij steeds LASIK-behandeling adviseren.

PS1  : Indien u wilt spreken met mensen, die reeds een dergelijke operatie hebben ondergaan, kunnen wij u steeds een aantal  contactpersonen  opgeven
 
PS2  : Indien u meer informatie wilt, volstaat het om op het  Internet   "LASIK" op te geven
als zoekwoord. Ook voor  een video van de Lasik-procedure kunt u er terecht, oa op volgend
adres: www.ISRS.org/library/files/video/lasik2.htm. Op www.LRC.be kunt u meer informatie vinden aangaande ons lasercentrum.

 
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
GOED GEZIEN !
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SEE BETTER - LOOK BETTER
PRIORITY TO QUALITY
KOM EN ZIE
IF YOU WANT MORE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
ALLEEN OP AFSPRAAK
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
LENS EXPERT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE