OPERATIE

Boodschap van algemeen nut


WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !AL AAN LENZEN GEDACHT?
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


OOGSPECIALISTIK ZIE WAAR IK SKIHAAL ALLES UIT UW OGEN!


     LENZEN SO EASY

 


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


EEN 10 OM TE ZIEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

OGENTROOST


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
Bijziendheid
  • BEELD VAN EEN BIJZIENDE: VER ZIET MEN WAZIG, NABIJ SCHERP

  • HET JUISTE GLAS WORDT OPGEZOCHT MET EEN PASMONTUUR OF MET EEN TOESTEL VOL GLAZEN ("foropter") DIT LAATSTE ZIE JE HIER

BIJZIENDHEID

WAT IS BIJZIENDHEID

Bijziende mensen zien DICHTBIJ voorwerpen scherp, maar verweg wordt alles wazig waargenomen. Bijziendheid is op latere leeftijd (na 40 j) heel nuttig omdat aldus later een leesbril of zelfs geen leesbril nodig is (als de bijziendheid gelijk is of meer dan -3. Bijziendheid van meer dan -5 is niet praktisch omdat de tekst dan te dicht moet gehouden worden)

REDEN

Het oog is TE LANG (-3 dioptrie betekent 1 mm te lang) zodat het licht door de ooglens VOOR HET NETVLIES geprojecteerd wordt ipv op het netvlies. Het gaat dus om een lengte-afwijking en niet om een ziekte !

VERSCHIJNSELEN

Bijziende patiënten gaan gemakkelijk hun ogen half dicht knijpen om iets in de verte scherp te zien en gaan alles dichter dan normaal bekijken (een boek of TV).


BEHANDELING

Oefeningen en vitaminen helpen niet. Een negatief bril glas of contactlenzen verschuiven het beeld naar achter en zo wordt de lengte-afwijking van het oog verholpen.Er dient gesteld te worden dat bijziende patiënten ideale kandidaten zijn voor contactlenzen, gezien een bijziende contactlens centraal erg dun is, wat het verdragen van de contactlens ten goede komt. Aanvankelijk dient de bril alleen gedragen te worden voor ver zicht (TV, bord, auto rijden). Indien de sterkte meer dan -2.5 dioptrie bedraagt is het aan te raden de bril door te dragen, omdat dan in het dagelijkse leven te veel gezichtshinder ondervonden wordt zonder correctie. Het niet dragen van de bril kan echter het zicht niet beschadigen. Het omgekeerde dient echter ook gesteld te worden:  veel je bril dragen zal de bijziendheid niet doen toenemen. 

Op het moment dat je ervaart dat je de bril best doordraagt, kan eventueel aan contactlenzen gedacht worden. Dit kan vanaf de leeftijd van 10 a 12j. Je moet immers zorgzaam met je contactlenzen kunnen omspringen. Als de bijziendheid aan 20-25 jaar stabiel wordt kan eventueel gedacht worden aan definitieve correctie met laser of "krasjes". De laserbehandeling is de laatste jaren veel beter geworden, zodat krasjes maar zelden meer uitgevoerd worden. Vraag eventueel onze specifieke infofolder als u hiertoe interesse zou hebben.

EVOLUTIE

Naarmate de patiënt groeit wordt het oog meestal ook groter en moeten de glazen sterker worden (-0.25 a -0.5 extra per jaar). Jaarlijkse controle is dan ook aangewezen, anders gaan de schoolresultaten lijden onder het minder goede zicht . Te verwachten valt dat de evolutie stopt bij groeistop (ongeveer 20 a 25 j), tenzij de patiënt veel leest of dichtbij werk doet (oa computer). Dan kan de bijziendheid nog enigszins evolueren.

Bij patiënten met zeer sterke myopie (meer dan -6/ dit is echter uitzonderlijk !) kan de myopie ook na 25 j verder evolueren (spontaan of door zwangerschap) . Soms ontstaan er dan ook zwakke plaatsen in het netvlies omwille van uitrekking van dit vlies in het te grote oog. Dit kan dan -weliswaar zeldzaam - aanleiding geven tot slecht zicht en netvliesscheuren. Een netvliesscheur kan eventueel leiden tot netvliesloslating (nog zeldzamer). Het zien van lichtflitsen, zwarte vlekjes en vervorming zijn in dit kader alarmtekens die u tijdig bij een oogarts moeten brengen. Meer dan -8 werd daarom eertijds ook, veiligheidshalve, afgekeurd voor legerdienst
.


 
PRIORITY TO QUALITY
UW OGEN WILLEN OOK WAT
GOED GEZIEN !
IF YOU WANT MORE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
KOM EN ZIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
ALLEEN OP AFSPRAAK
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
LENS EXPERT
SEE BETTER - LOOK BETTER