OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
IK ZIE WAAR IK SKI
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


OGENTROOST


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


     LENZEN SO EASY

 


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENGOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


EEN 10 OM TE ZIEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENOOGSPECIALISTSCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!HAAL ALLES UIT UW OGEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
Verziendheid
  • BEELD VAN EEN VERZIENDE: NABIJ ZIET MEN WAZIG, VER ZIET MEN SCHERP

  • HET JUISTE GLAS WORDT OPGEZOCHT MET EEN PASMONTUUR OF MET EEN TOESTEL VOL GLAZEN (foropter) ZOALS HIER

WAT IS VERZIENDHEID 

Verziende mensen zien VERWEG voorwerpen scherp, maar dichtbij wordt alles wazig waargenomen (vooral bij vermoeidheid).

REDEN EN EVOLUTIE

Het oog is relatief TE KORT (+3 dioptrie betekent 1 mm te kort) zodat het licht door de ooglens ACHTER HET NETVLIES geprojecteerd wordt i.p.v op het netvlies.

Korte mensen zijn niet noodzakelijkerwijze zwakke mensen. Korte ogen zijn daarom ook geen zwakke ogen. Deze toestand (weliswaar in lichte mate) is een normale toestand bij kinderen ("het oog moet nog groeien"). Kinderen zien echter niet slecht omdat zij door de ooglens actief aan te spannen (een activiteit die normaal alleen gedaan moet worden bij lezen dichtbij), het beeld toch op het netvlies kunnen krijgen. Omdat het echter gaat om een activiteit die dient om te lezen, gaan de ogen ook automatisch naar binnen draaien. Aldus kan dit soms de oorzaak zijn van scheelzien.
Als deze toestand blijft bestaan (zeker als ze uitgesproken aanwezig is) wordt verziendheid een groter probleem. De ooglens aanspannen is immers alleen op kinderleeftijd gemakkelijk, maar met ouder te worden kan steeds minder en minder inspanning op een vlotte manier opgebracht worden ("omdat de lens stijver wordt"). Aldus wordt verklaard dat normale mensen vanaf 40 a 45 j een leesbril nodig hebben. Mensen die verziend zijn gebruiken reeds een deel van hun leesreserve om verweg goed te zien. Aldus wordt verklaard dat zij sneller een leesbril nodig hebben. Met ouder te worden zal ook geregeld een bril voor ver ingeschakeld moeten worden. Dit is niet zozeer te wijten aan het feit dat de ogen slechter zijn geworden, maar wel aan het feit dat men de verziendheid minder zelf kan corrigeren dan voorheen. Op het laatste kan men wel nog vrij scherp zien (vooral 's morgens als men nog fris is), maar men dient zich wel erg te forceren. Het lichaam protesteert hier tegen met hoofdpijn 's avonds.
 
VERSCHIJNSELEN

Uit het bovenstaande volgt logischerwijze : Verziende patiënten lezen niet zo graag. Bij volwassenen met verziendheid komt hoofdpijn frequenter voor (nogal typisch: een druk rond de ogen), vooral na een hele dag visuele inspanning of bij vermoeidheid. Scheelzien (naar binnen toe: “eso”) behoort tot de mogelijkheden bij kinderen met verziendheid omdat de inspanning om scherp te zien als nevenwerking, het naar binnen draaien van de ogen met zich mee brengt.
 
BEHANDELING

Oefeningen en vitaminen helpen niet. Een positief glas (liefst ORGANISCHE glazen, anders wegen die te zwaar) of contactlenzen verschuiven het beeld naar voor en zo wordt aan het te kort zijn van het oog verholpen. Verziende patiënten zijn iets minder ideale patiënten voor contactlenzen omdat zij zonder bril geregeld ook vrij goed zien en omdat de contactlenzen centraal dikker zijn, wat het verdragen van de contactlens niet ten gunste komt. Chirurgische correctie (de "krasjes"-operatie) voor verziendheid kan niet. In de toekomst zal waarschijnlijk lasercorrectie mogelijk zijn. Vraag hierover eventueel onze specifieke infofolder.

ASTIGMATISME

            
WAT Om een perfect beeld op het netvlies te krijgen dient de voorkant van het oog mooi bolvormig te zijn. Als het oog eerder ovaal is ("EIVORMIG") dan verstoort dit de beeldvorming (de beelden zijn uitgerekt) en spreekt men van astigmatisme.

GEVOLGEN Dit geeft SLECHT ZICHT EN SOMS ZELFS HOOFDPIJN! Meestal is dit aangeboren op erfelijke basis en verandert dit niet tijdens het leven.

BEHANDELING Deze afwijking wordt gecompenseerd met ovale glazen ("cilinderglazen") die in de tegenovergestelde richting van de oogafwijking in het brilglas gezet worden (daarom is de as van een cilinder belangrijk). Cilinderglazen wennen is soms moeilijk en duurt wel eens enkele dagen a weken. Astigmatisme kan het "rijpen" van het zicht verstoren, zodat EEN LUI OOG ontstaat. Astigmatisme dient dan ook VROEGTIJDIG gecorrigeerd te worden (liefst voor het zesde levensjaar). Gewone zachte contactlenzen geven geen goed zicht bij een duidelijk astigmatisme (cilinder van meer dan –0.75). TORISCHE ZACHTE LENZEN (=lenzen met cilinder? klik op deze link om naar de torische lenzen te gaan) zijn wel mogelijk. Eventueel kunnen ook harde lenzen ! 

 
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SEE BETTER - LOOK BETTER
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
ALLEEN OP AFSPRAAK
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW OGEN WILLEN OOK WAT
GOED GEZIEN !
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
IF YOU WANT MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
KOM EN ZIE
PRIORITY TO QUALITY
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT