OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !AL AAN LENZEN GEDACHT?


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !DURF LENZEN PROBEREN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


OGENTROOST
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


OOGSPECIALIST

WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


IK ZIE WAAR IK SKI
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


     LENZEN SO EASY

 


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
Afdekken  van  het goede oog is eerst nodig, om het luie oog te behandelen

BEHANDELING MET AFDEKKEN


AFDEKKEN VAN HET GOEDE OOG is de efficiëntste manier om een slechter oog (door strabisme, brilprobleem of oogletsel) te oefenen zodat het beter gaat zien (misschien zelfs even goed als het beste oog nu). ALS EEN BRIL MOET GEDRAGEN WORDEN, MOET DE PLAKKER OP DE HUIS GEKLEEFD WORDEN EN MOET DE BRIL ER BOVEN GEDRAGEN WORDEN.
Indien scheelzien de oorzaak is van het slechter zien van 1 oog, kan het zijn dat het vroeger rechtstaande oog ook soms gaat scheelzien, als het slechte oog beter gaat zien. Dit is een GOED teken, want dit wijst er op dat de hersenen geen voorkeur meer hebben om 1 der ogen selectief te gebruiken.
 

 TIPS BIJ AFDEKKEN

 
HOE om pieken te vermijden, is een pleister op de huid aan te raden, liever dan afdekken van een brilglas. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden (bvb tijdens een periode van beschadigde huid) kan dit laatste toegestaan worden. Best gebruikt u “ORTOPAD” of    " OPTICLUDE EYE PATCHES"  (kleven goed, huidkleurig), die u kunt krijgen zonder voorschrift. De pleister moet goed aansluiten zonder spiekgaatjes. Best geeft u daarom enkele knipjes aan de neuszijde van de pleister, zodat die zich beter aan de vorm van het gezicht kan aanpassen. U kunt geld sparen door een dergelijke pleister zelf te maken: vraag een rol "Mefix" pleister aan de apotheker. Daaruit knipt u een grote en een kleine ovaal, die u tegen elkaar plakt, en zo hebt u een pleister, die vergelijkbaar is aan de opticlude-pleister.
     Als slechts onvolledige dagen moet afgedekt worden wordt best 's avonds afgedekt in een periode, waarin het kind intensief visueel bezig is  (TV-KIJKEN, VIDEO-SPELLETJES, KRALEN RIJGEN, KLEUREN, PUZZELEN. AANKLEUREN VAN BEPAALDE LETTERS IN EEN KRANT IS EEN GOEDE OEFENING VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN) . Afdekken tijdens het eten, heeft weinig zin gezien deze activiteit weinig visuele inspanning vraagt). Soms wordt daarom best tijdens de schooluren afgedekt, alhoewel dit een psychische belasting uitmaakt voor het kind. Contacteer hiervoor in ieder geval de leerkracht. In school afdekken is het eenvoudigst als kinderen nogal weigerachtig zijn t.o.v de plakker. Bij de juffrouw durven ze geregeld niet weigeren en geregeld zijn er ook nog andere kindjes die een plakker op hebben.
 
MOTIVEREN

Maak uw kind duidelijk dat de pleister dient om het zicht van het luie oog te verbeteren. Af en toe een beloning (en soms zelfs eens straf) kan uw kind ondersteunen. Dek het oogje van een pop of beertje af om het kind te ondersteunen. Stel het voor als een spelletje ("We gaan zeerovertje (Piet Piraat) spelen"). Een kind is soms heel erg trots om met een pleister rond te lopen, met een tekening van papa of mama op. Indien het kind altijd maar de pleister wil aftrekken (vooral bij jonge kinderen), kan een armspalk (bvb het armpje in een rol van keukenpapier steken) of een steviger pleister (Poroplast van de firma Stella uit Luik, te bestellen via de apotheek) wonderen doen.
    
Ook de ouders moeten gemotiveerd zijn ! Weet daarom dat het luie oog oefenen leidt tot een beter zicht ("oefening baart kunst"), terwijl het oog anders altijd maar slechter zou worden, indien niks gedaan wordt. De periode voor het zesde levensjaar is de meest cruciale periode, omdat alleen dan een goede gezichtsrijping kan bekomen worden (lees: ontwikkeling van de hersenen, zodat de ooginformatie optimaal gebruikt wordt). Weet dat afdekken soms scheelzien kan opwekken of het scheelzien kan laten toenemen. Dit risico weegt zeker op tegen het risico om met slechts 1 goed oog door het leven te moeten. Een ongeval is immers snel gebeurd. Weet ook dat het afdekken in het begin heel intensief (tot dag en nacht afdekken) zal moeten gebeuren om het luie oog te oefenen. Later zal 1h per dag geregeld volstaan, om het visuele resultaat te behouden EN TOT HET ACHTSTE JAAR
(ook al is het oog geopereerd van scheelzien bvb). Anders gaat het oog terug slechter worden. Na 8 jaar kan dit niet meer. Daarom is het zo: ONDER DE 8 JAAR: als 1 oog slecht ziet moet je een bril (en eventueel ook een plakker) dragen... BOVEN DE 8 JAAR: als 1 oog goed ziet moet je geen bril dragen.

Klik hier om onderstaande kleurplaat te printen of op te slaan.
Klik hier om onderstaande kleurplaat te printen of op te slaan.


 
KOM EN ZIE
IF YOU WANT MORE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
LENS EXPERT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
ALLEEN OP AFSPRAAK
UW OGEN WILLEN OOK WAT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SEE BETTER - LOOK BETTER
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
GOED GEZIEN !
PRIORITY TO QUALITY
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SEE MORE - BE MORE - DO MORE