EUROMEDICS

Boodschap van algemeen nut
WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


IK ZIE WAAR IK SKI


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


     LENZEN SO EASY

 LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENAL AAN LENZEN GEDACHT?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENRIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

HAAL ALLES UIT UW OGEN!
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


OOGSPECIALISTGEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
OGENTROOST


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!
Tessa  De Jaeger
 • DYSLEXIE IS EEN PROBLEEM VAN VERKLANKING VAN LETTERS

 • HET IS EEN PROBLEEM VAN DE HERSENEN, OA RECHTS / LINKS HERKENNING

 • TYPISCH BIJ DYSLEXIE : LETTEROMKERING (b wordt d) - DYSLEXIE PATIENTEN ZIJN INDERDAAD NIET DOM WANT SCOREN GOED IN REKENEN

 • SOMS KAN EEN BRIL HELPEN OM MEER "ORDEVOL" TE LEZEN

LOGOPEDISCH CENTRUM TIELT   :   
Sinds  1.7.20 ging  Tessa  De Jaeger van  start als logopediste in  Tielt 

Zij is partner van  Euromedics,   het medisch en paramedisch centrum  in de Deken Darraslaan   104 -  8700  TIELT. 

De  SYNERGIE  met het oogcentrum is vooral duidelijk bij het probleem  "dyslexie" : 
Ogen kunnen oorzaak zijn  (oa als er nood is aan een bril )  en een deel van de behandeling bij dyslectische leesproblemen  (anti - fatigue  glazen  kunnen het lezen verbeteren) .   Meer   info kan je vinden via volgende bladzijden in onze website : 
  CONTACTEER  Tessa  De Jaeger    via 
 • GSM:   0472.678269 
 • email:   logopedietessa@gmail.com
 • Website:  in opbouw
 • Facebook   :  in opbouw  

TESSA  DEJAEGER  ORGANISEERT  REGELMATIGE  GROEPS-ACTIVITEITEN


(M) ETEND REKENEN  - EEN  EDUCATIEVE DOE- DAG   ROND  METEND REKENEN, IN TIELT
 • Wie:  Een logopediste  (Tessa  De Jaeger) en diëtiste  (Lies  Wambeke) slaan de handen in elkaar !
 • Wat : Aan de hand van concrete opdrachten oefenen we leerstof metend rekenen.  Dit gebeurt op een speelse manier
 • Voor Wie : Alle kinderen van het tweede en derde leerjaar zijn welkom !
 • Wanneer volgende datum :   28/07/2020, van 9u-17u
 • Waar :  Oogcentrum  - Pittemsesteenweg 1, 8700 Tielt
 • Waarom:    Tijdens dit vreemde schooljaar was er weinig mogelijkheid om elementen rond meten en                                             metend rekenen concreet uit te voeren. Aan de hand van een educatieve spelnamiddag  worden deze vaardigheden ingeoefend. We handelen zeer concreet a.d.h.v een zelfgemaakte winkel, een kookactiviteit, een spelletjescarrousel,...
 • Prijs:    25€ met inbegrip van middagmaal, tussendoortjes, drankjes en leesmateriaal
 • Inschrijven of meer Info? : logopedietessa@gmail.com of lieswambeke@hotmail.com

 
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
LENS EXPERT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE BETTER - LOOK BETTER
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
KOM EN ZIE
PRIORITY TO QUALITY
IF YOU WANT MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LOOK GOOD - FEEL GOOD
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
GOED GEZIEN !