EUROMEDICS

Boodschap van algemeen nut


METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)




KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN



AL AAN LENZEN GEDACHT?


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !



CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


OOGSPECIALIST




OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


OGENTROOST


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
WAT IS GLAUCOOM?



TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?



OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?



JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


     LENZEN SO EASY

 


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
SINDS  2.4.19 ZIJN WE ACTIEF  OP DE NIEUWE LOCATIE  : PITTEMSE STEENWEG  1  - 8700  TIELT


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


IK ZIE WAAR IK SKI


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN



LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


EEN 10 OM TE ZIEN
WAT IS CATARACT?



CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


ZIE JE PLOTS VLEKKEN  



LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !






RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!



HAAL ALLES UIT UW OGEN!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !



LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?



DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?



KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?



JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !





ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!



DURF LENZEN PROBEREN!
LOCATIES OOGCENTRUM »
U KUNT ONS VINDEN OP 2 LOCATIES

ALLEEN OP AFSPRAAK
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
PRIORITY TO QUALITY
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
IF YOU WANT MORE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE BETTER - LOOK BETTER
KOM EN ZIE
LENS EXPERT
GOED GEZIEN !
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
UW OGEN WILLEN OOK WAT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!