OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?AL AAN LENZEN GEDACHT?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


EEN 10 OM TE ZIEN
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


OOGSPECIALISTALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


OGENTROOST
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENWEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!


     LENZEN SO EASY

 


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!
Implantlens boven de iris
  • DE LENS WORDT OP HET REGENBOOGVLIES VASTGEKLIKT, WAT GOED VERDRAGEN WORDT

  • MET DEZE LENS KUNNEN MYOPE CORRECTIES VAN MEER DAN -10 GECORRIGEERD WORDEN - OOK VERZIENDHEID KAN OPGELOST WORDEN. OOK GEWONE BIJZIENDHEID MET TE DUN HOORNVLIES

  • HET RESULTAAT: HOGE BRILCORRECTIES WORDEN VERHOLPEN

ZACHTE CONTACTLENZEN IN HET OOG

VOOR WIE BEDOELD 

Bepaalde mensen met hoge brilsterktes kunnen niet geholpen worden met krasjes (is goed voor correcties tussen -1 en -4) of laserbehandeling (goed voor correcties van -4 tot -13)                                            
We denken aan hoog myopen (vanaf -10) en  hypermetropen (meer dan +3).
Tot voor kort, konden deze mensen alleen geholpen worden met een  lensextractie,  maar dan konden ze niet meer lezen zonder bril. Vooral voor mensen, die jonger zijn dan 40 jaar, is dit een probleem.
Recent bestaat er nu ook voor hen een chirurgische oplossing die zowel vertezicht als leeszicht toelaat zonder bril, namelijk de implantatie van een soort harde contactlens in het oog, die geplaatst wordt  boven op de eigen lens.
De eigen lens hoeft niet verwijderd te worden, en die kan dan zorgen voor het lezen.

  WERKWIJZE 

UITZICHT VAN DE LENS         
 
Er wordt 1 week vooraf met YAG-laser 2 kleine gaatjes in het regenboogvlies gemaakt, om drukstijging te voorkomen.
Op de operatiedag zelf gebeurt dan het volgende:  Onmiddellijk voor de operatie worden er pupilverwijdende oogdruppels aangebracht. U krijgt dan een locale verdoving.
Langs een klein sneetje wordt dan een speciaal lensje aangebracht, die dan boven op de eigen lens geschoven wordt, wat uitermate goed verdragen wordt.
De vastzetting is gemakkelijk omkeerbaar,zelfs na vele jaren, zodat de lens ev. kan omgewisseld worden als de sterkte niet juist.
Met 1 hechting wordt de wonde nadien gesloten. De volgende dag is het zicht normalerwijze reeds zeer goed.
Soms kan de aangebrachte hechting te sterk trekken, zodat het oog tijdelijk iets minder goed zicht heeft.
Dit kan opgelost worden, door de hechting na 1 week reeds te verwijderen.

  VOORDELEN

 omkeerbaar en verbeterbaar: als de sterkte niet juist is of als de lens iets gedecentreerd is - dit kan reeds 1 week na de eerste operatie !
 geen hoornvliesveranderingen, die de kwaliteit van het zicht in gevaar brengen
 relatief eenvoudige techniek (wel intra-oculaire ingreep)
 bijna onmiddellijk stabiele brilwaarde (veel sneller dan met laser of krasjes)
 zeer voorspelbaar
 voor het blote oog is het een onzichtbare verandering aan het oog
 geen negatieve lange termijn effecten op het hoornvlies (=voorste deel van het oog)
 met 1 week tussen kan het ander oog gedaan worden en kan er reeds rekening gehouden worden het resultaat van het eerste oog, om het tweede oog nog beter te doen eventueel
   
MOGELIJKE NADELEN 

 gevaar op drukstijging, onmiddellijk na de operatie. Dit kan geregeld opgelost worden met een korte kuur van oogdruppels en ev. bijkomende laser behandeling.
 kans op intra-oculaire besmetting. Met moderne antibiotica kan dit meestal zonder problemen opgelost worden.
 versnelde cataractontwikkeling: troebel worden van de eigen lens. Dit kan opgelost worden door een cataractoperatie.

  PRAKTISCHE ORGANISATIE 

 1 week vooraf wordt met YAG-laser gaatjes gemaakt in het regenboogvlies
 Onder  locale  verdoving wordt het lensje aangebracht.
Er dienen 0 a 3 hechtingen geplaatst te worden. De operatie,  die ongeveer  1/2 h  duurt wordt goed verdragen.
Een oog is immers een heel stevig orgaan !
 Na de ingreep wordt een stevig verband aangebracht dat na een enkele uren al kan verwijderd worden.
Dan kan de patiënt al zien met het geopereerde oog. Tegen de verwachting in, ervaart de patiënt weinig pijn na de operatie. 
De patiënt mag de dag van de operatie naar huis .
Er dient nu wel nog twee weken 's nachts een schelpje gedragen te worden om het  wondje te beschermen tegen druk. 
Anders mag alles gedaan worden (= bukken / voorwerpen opheffen  / TV kijken en lezen) .
  Na 1 week wordt het ander oog geopereerd.
Omdat er in de"tussenweek" nogal wat sterkteverschil is tussen beide ogen, wordt het tweede oog tijdelijk met een contactlens gecorrigeerd   (uw lens of een lens, die u van ons krijgt en die dag en nacht mag gedragen worden).
Zo valt het vertezicht zonder bril vrij goed mee, reeds vanaf de eerste operatie.

Een definitieve brilcorrectie (als die nodig zou zijn !) kan  ongeveer 3 weken na de laatste ingreep wordt voorgeschreven. 
Die bril moet u niet altijd dragen, maar naar eigen behoefte voor visueel veeleisende taken (TV - autorijden  - lezen).
Dan pas kan ook het definitief resultaat beoordeeld worden. In 100 % van de gevallen is de  brilafwijking   na de ingreep belangrijk beter dan voorheen. In 85 % van de gevallen komen we uit tussen -1 en +1.

Is de brilafwijking groter dan -1 of +1, dan kan overwogen worden om de lens te vervangen of een andere refractieve procedure uit te voeren (zoals krasjes). Bijna altijd is het  zicht  weer zoals voorheen.
Zelden valt het zichtresultaat tegen door andere oogafwijkingen, die vooraf niet te zien waren.
Soms kunnen ook tijdens de ingreep problemen ontstaan, die het resultaat nadien beperken, hoewel dit zeldzaam is (o.a besmettingen / onvoorziene problemen bij het fixeren van de kunstlens).

Bent u geïnteresseerd in de operatie: vraag een afspraak in de kliniek, omdat we daar ook alle nodige metingen voor de lens kunnen uitvoeren. 

  
KOM EN ZIE
IF YOU WANT MORE
SEE BETTER - LOOK BETTER
ALLEEN OP AFSPRAAK
LENS EXPERT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
GOED GEZIEN !
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
PRIORITY TO QUALITY
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE