OPERATIE

Boodschap van algemeen nut


WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


EEN 10 OM TE ZIEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


OOGSPECIALIST

METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENOGENTROOST


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !HAAL ALLES UIT UW OGEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENGLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
DURF LENZEN PROBEREN!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !IK ZIE WAAR IK SKI


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


     LENZEN SO EASY

 
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !AL AAN LENZEN GEDACHT?


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

Locale ondersteuning met plastic segmenten
  • POSTOPERATIEF BEELD NA PLAATSEN VAN INTACS

  • SIMULATIE VAN HET EFFECT VAN INTACS

  • VOORBEELD VAN ONREGELMATIG ASTIGMATISME NA RK EN PRK

INTRASTROMALE CORNEA RINGEN "INTACS"
 
"Intacs" of intrastromale ringen zijn kleine segmenten in de PMMA die geplaatst worden in het stroma van de cornea op een diameter van 7mm in de midperiferie van het oog.
Deze ringen hebben verschillende effecten op het cornea oppervlak:
 
 
Zij zorgen ervoor dat de breking veranderd waardoor het oog minder bijziende wordt. 
Zij veranderen de kromming van de centrale cornea door deze af te vlakken. 
Zij verhogen het " protale "aspect van de cornea en dragen aldus bij tot een beter visus.
 
 
De ringen worden gemaakt in verschillende diktes van 0.2mm tot 0.45mm, hoe dikker de ring hoe groter het effect op de cornea kromming.
 Elk segment zal een lengte van 150° overlappen en beide segmenten geplaatst met een kleine tussenruimte vormen alsdusdanig een ring in de midperferie van de cornea.

INDICATIES
 
De indicaties voor " intacs " zijn:
 
Keratoconus: de ring zal een duidelijke vervlakking geven van de cornea in nietgeavanceerde keratoconus, éénmaal de centrale kromming oven de 67 dioptrie centraal in de ring niet meer aangewezen.
 
Ectasia na voorgaande lasik operatie: door het grote succes van de lasik ingrepen duiken ook meer en meer ectasieën op van de cornea.

Onregelmatige astigmatisme: na vroeger RK waarbij de cornea onstabiel is geworden.
 
Voorafgaand aan de ingreep wordt een map van het hoornvlies de maakt aan de hand van zowel de Orbanscan als de Pentacam, de juiste dikte van de cornea wordt gemeten, de kromming over het ganse oppervlakte. De ringen worden geplaatst onder lokale of algemene verdoving, een aantal markeringen worden geplaatst en wij beginnen met het maken van een incisie op de steilste as. Deze incisie met diamandmes wordt geplaatst op 70% van de dikte van de cornea. Het oog wordt onder matig druk geplaatst door middel van een ring en een speciaal toestel, een glijder, schuift intrastromaal om de tunnels te maken.
Eenmaal de tunnels geplaatst, kan men de PMMA ringen inbrengen, daarna wordt de insnede gehecht met een nylondraad.

RESULATEN
 
Bij al onze patiënten op één na( een te ver gevorderde keratoconus) werd een verbetering van de visus vastgesteld van meer dan 2 lijnen zowel ongecorrigeerd als gecorrigeerd.
 
Na de ingreep konden we bij 6/13 patiënten een 10/10 visus meten na refractie. Twee patiënten halen ongecorrigeerd 9/10.
 
Tijdens ons halfjaarlijkse follow – up merken we een continue evolutie waarbij de cornea steeds vlakker en symmetrischer wordt.( Foto 1)
 
Deze positieve evolutie stemt ons uiterst tevreden, zeker omdat we vaststellen dat keratoconus of ectesia zonder behandeling steeds verergeren. De literatuur toont ons een stabiliserend effect op langerer termijn, met progressieve vervlakkingen en een betere symmetrie zelf na verloop van jaren. Op die manier zouden bij een aantal patiënten een corneatransplantatie kunne uitgesteld of vermeden worden.
 
Het effect van " intacs " is aan de hand van tekening twee gesimuleerd .
 
In het voorbeeld van de onregelmatig astigmatisme is na RK en PRK van figuur 3, bemerkt in het centrum een volledige gekantelde cornea met vierdubbel beeld, links preop, na de behandeling rechts postop, duidelijk merkbaar de optische zone die veel groter geworden is, met als resultaat terug een normaal beeld.
 
 
VOORDELEN INVERGELIJKING MET CORNEATRANSPLANTATIE

 
Ingreep gebeurd ambulant
 
Sneller herstel
 
Geen mogelijkheden tot afstoten
 
 
 
NADELEN
 
Te ver gevorderde keratoconus met te dunne, te steile cornea kan niet behandeld worden. Hier is een corneatransplantatie noodzakelijk. 
LENS EXPERT
KOM EN ZIE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW OGEN WILLEN OOK WAT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
PRIORITY TO QUALITY
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
GOED GEZIEN !
SEE BETTER - LOOK BETTER
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
IF YOU WANT MORE