OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


OOGSPECIALIST

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


EEN 10 OM TE ZIEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENTE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


DURF LENZEN PROBEREN!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


     LENZEN SO EASY

 


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


IK ZIE WAAR IK SKI


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


OGENTROOSTAL AAN LENZEN GEDACHT?
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !


LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!
OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!HAAL ALLES UIT UW OGEN!
Lens boven je eigen lens
 • EEN ICL IS EEN IMPLANTEERBARE CONTACTLENS, DIE OP DE EIGEN LENS GEZET WORDT

 • REEDS VEEL ERVARING MET ICL (MEER DAN 1.000.000 PATIENTEN )

 • HET INSPUITEN VAN DE ICL

 • ICL IN DWARS SNEDE BOVEN DE EIGEN LENS

 • HIER ZIE JE DE ICL OP DE EIGEN LENS

 • EEN CENTRAAL GAATJE IN DE LENS VOORKOMT DRUKSTIJGING

 • NOG EEN DETAIL VOOR HET GAATJE

 • ER IS OOK EEN GAATJE IN HET POOTJE. DIT MOET RECHTS ONDER KOMEN

 • DE LENS WORDT LANGS EEN KLEINE OPENING INGESPOTEN

 • HET POOTJE WORDT ONDER HET REGENBOOGVLIES GEPOSITIONEERD

 • ASPIRATIE VAN HET VISKEUS MATERIAAL, DAT HET OOG OP VORM HIELD

 • LENS IN HET OOG. LET OP DE RUIMTE TUSSEN ICL EN DE LENS

 • DE LENS IN HET OOG: DWARSSNEDEVOOR WIE BEDOELD 

Bepaalde mensen met hoge brilsterktes kunnen niet geholpen worden met laserbehandeling (goed voor correcties van +2 tot -9).  We denken aan hoog myopen (vanaf -9) en  hypermetropen (meer dan +2). Tot voor kort, konden deze mensen alleen geholpen worden met een  lensextractie,  maar dan konden ze niet meer lezen zonder bril. Vooral voor mensen, die jonger zijn dan 40 jaar, is dit een probleem. Recent bestaat er nu ook voor hen een chirurgische oplossing die zowel vertezicht als leeszicht toelaat zonder bril, namelijk de implantatie van een soort harde contactlens in het oog, die geplaatst wordt  boven op de eigen lens . De eigen lens hoeft niet verwijderd te worden, en die kan dan zorgen voor het lezen.
     Ook mensen die een hoornvlies hebben, die te dun is voor laserbehandeling (minder dan  500µ), kunnen geholpen worden met de ICL  WERKWIJZE 

 uitzicht van de lens :                                      
 
Er wordt 1 week vooraf met YAG-laser 2 kleine gaatjes in het regenboogvlies gemaakt, om drukstijging te voorkomen. Op de operatiedag zelf gebeurt dan het volgende:  Onmiddellijk voor de operatie worden er pupilverwijdende oogdruppels aangebracht. U krijgt dan een lichte algemene verdoving. Langs een klein sneetje wordt dan een speciaal lensje aangebracht (cfr tekening), die dan boven op de eigen lens geschoven wordt, wat uitermate goed verdragen wordt. De vastzetting is gemakkelijk omkeerbaar,zelfs na vele jaren, zodat de lens ev. kan omgewisseld worden als de sterkte niet juist. Normalerwijze vereist een dergelijk kleine insnede geen hechting. Normalerwijze worden beide ogen tegelijkertijd geopereerd. De volgende dag is het zicht normalerwijze reeds zeer goed.VOORDELEN 

Omkeerbaar en verbeterbaar: als de sterkte niet juist is of als de lens iets gedecentreerd is - dit kan reeds 1 week na de eerste operatie !
Geen hoornvliesveranderingen, die de kwaliteit van het zicht in gevaar brengen
Relatief eenvoudige techniek (wel  ingreep in het oog zelf )
Bijna onmiddellijk stabiele brilwaarde (even snel als laser )
Zeer voorspelbaar (perfectie mag  echter niet beloofd worden )
Voor het blote oog is het een onzichtbare verandering aan het oog
Geen negatieve lange termijn effecten op het hoornvlies (=voorste deel van het oog)
Meestal worden beide ogen samen gedaan (zoals bij laser)
Ook een cilinder correctie kan aangebracht worden (wel iets minder precies dan laser ) 
Door kleine insnede van 3.2 mm  ontstaat geen astigmatisme (lees geen vervorming van het oog )
De lens is gemakkelijk aan te brengen en ook gemakkelijk weer te verwijderen  l
Dankzij de algemene anestesie voel je tijdens de operatie niks


MOGELIJKE NADELEN 


Gevaar op drukstijging, onmiddellijk na de operatie. Dit kan geregeld opgelost worden met een korte kuur van oogdruppels en ev. bijkomende laser behandeling.
Kans op intra-oculaire besmetting. Met moderne antibiotica kan dit meestal zonder problemen opgelost worden.
Versnelde cataractontwikkeling: troebel worden van de eigen lens. Dit kan opgelost worden door een cataractoperatie


PRACTISCHE ORGANISATIE 

1 week vooraf wordt met YAG-laser gaatjes gemaakt in het regenboogvlies
Onder  algemene   verdoving wordt het lensje aangebracht. Meestal worden geen hechtingen geplaatst, omdat de insnede zeer klein is . De operatie,  die ongeveer  1/2 h  duurt wordt goed verdragen. Een oog is immers een heel stevig orgaan !
Na de ingreep wordt een doorzichtige oogschelp aangebracht. Dan kan de patiënt al zien met het geopereerde oog. De eerste uren kan de patient wat oogpijn en ongesteldheid  ervaren.  De patiënt mag enkele uren na de  operatie reeds naar huis . Er dient nu wel nog twee weken 's nachts een schelpje gedragen te worden om het  wondje te beschermen tegen contacten tegen het oog (wrijven / stoot ).  Anders mag alles gedaan worden (= bukken / voorwerpen opheffen  / TV kijken en lezen) .  De dag na de operatie wordt weinig irritatie ondervonden. Er kan wel wat lichtschuwheid zijn.
Meestal worden beide ogen samen geopereerd. Uitzonderlijk wordt toch gekozen om pas 1 week later het ander oog  te opereren. Omdat er in de"tussenweek" nogal wat sterkteverschil is tussen beide ogen, wordt het tweede oog tijdelijk met een contactlens gecorrigeerd   (uw lens of een lens, die u van ons krijgt en die dag en nacht mag gedragen worden). Zo valt het vertezicht zonder bril vrij goed mee, reeds vanaf de eerste operatie.
Een definitieve brilcorrectie (als die nodig zou zijn !) kan  ongeveer 3 weken na de laatste ingreep wordt voorgeschreven.  Die bril moet u niet altijd dragen, maar naar eigen behoefte voor visueel veeleisende taken (TV - autorijden  - lezen). Dan pas kan ook het definitief resultaat beoordeeld worden. In 100 % van de gevallen is de  brilafwijking   na de ingreep belangrijk beter dan voorheen. In 85 % van de gevallen komen we uit tussen -1 en +1. Is de brilafwijking groter dan -1 of +1, dan kan overwogen worden om de lens te vervangen of een andere refractieve procedure uit te voeren (zoals laser). Bijna altijd is het  optimale zicht  weer zoals voorheen. Zelden valt het zichtresultaat tegen door andere oogafwijkingen, die vooraf niet te zien waren. Soms kunnen ook tijdens de ingreep problemen ontstaan, die het resultaat nadien beperken, hoewel dit zeldzaam is (o.a besmettingen / onvoorziene problemen bij het fixeren van de kunstlens).  


PRIJS :  2000 €  per oog  voor sferische lens / 2500 € per oog voor myoop astigmaat  / 3000 € per ook voor hypermetroop astigmaat   - Voor de algemene anestesie wordt 150€ aangerekend (niet terug betaald )  -  

KORTE FILM  : de essentie  
LANGERE FILM
  :   meer details van de operatie  
 
 
 

 
KOM EN ZIE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
LOOK GOOD - FEEL GOOD
GOED GEZIEN !
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK
PRIORITY TO QUALITY
SEE BETTER - LOOK BETTER
LENS EXPERT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
IF YOU WANT MORE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN