OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


     LENZEN SO EASY

 


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


DURF LENZEN PROBEREN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


IK ZIE WAAR IK SKIHAAL ALLES UIT UW OGEN!


EEN 10 OM TE ZIENAL AAN LENZEN GEDACHT?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


OOGSPECIALISTLENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


OGENTROOST


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !Wat ervaar je tijdens en na een glasvochtinspuiting ?
 • VERDOVING MET DRUPPELS

 • ONTSMETTING MET ISOBETADINE

 • OOGLIDSPERDER MAAKT DAT U NIET KAN KNIPPEREN

 • EXTRA ONTSMETTING VAN HET OOG

 • EXTRA VERDOVING VAN HET OOG

 • MARKEREN VAN INJECTIEPLAATS OP 3.5 A 4MM VAN IRIS

 • INSPUITING IN HET OOG ZELF, WAT NAGENOEG NIET GEVOELD WORDT

 • ANTIBIOTICA-OOGDRUPPEL OM TE ONTSMETTEN, NADIEN VERBAND VOOR 1 UUR

MACUGEN, AVASTIN  EN LUCENTIS -  NAZORG
 
HOE ZULT DE DE BEHANDELING ERVAREN IN DE PRAKTIJK?

Macugen,   Avastin en Lucentis zijn geneesmiddelen, die in het oog zelf wordt ingespoten. Dit mag niet als uw oog ontstoken of besmet is. Meldt dus iedere ontsteking vooraf aan de dokter !  Dit gebeurt  in de operatiezaal, omdat steriele omstandigheden nodig zijn.  Het oog wordt vooraf goed ontsmet en daarna  goed verdoofd  zodat u bijna niks voelt van de prik. De procedure duurt 5 minuten en daarna mag u ommiddellijk naar huis, met een verband op het oog, dat 1 uur aanwezig moet blijven.
 
Nabehandeling: Tobradex collyr 4 X/ d gedurende 1 week  (eventueel na 1 week afbouwen bij blijvende last : 2 dagen 3 x/d – 2 dagen 2 x /d – 2 dagen 1 x /d)  - Terrramycine oogzalf ’s avonds  . Indien de eerste dag veel irritatie ervaren wordt , mag  er ook een paar keer zalf  gebruikt worden over dag !!   Indien u dringende vragen hebt en mij niet kunt bereiken op het gewone telefoonnummer, mag u mij ook op de GSM bellen: 0495.17.53.93
 
Nadien moet u 1 week ontsmettende oogdruppels gebruiken (bvb Tobradex 4 X per dag gedurende 1 week ). Meestal worden volgende controle raadplegingen  gepland: na 1 a 2 dagen  en  na  1 maand (soms met nieuw  fluografisch nazicht of OCT onderzoek (“optische coherentie tomografie = soort echografie die de vochtuitstorting in het netvlies beoordeelt ) . 6 weken na de eerste inspuiting wordt de behandeling herhaald en dit hopelijk voor veel maanden: zolang uw zicht meer dan 1/10 is !

 WAT KUNT U VERWACHTEN NA DE BEHANDELING? 

 HELEND EFFECT

 Natte maculaire degeneratie  en maculaire degeneratie is een progressieve ziekte, die normalerwijze in enkele weken a enkele maanden het zicht slecht maakt: minder dan 1 /10 door het ontstaan van een centrale vlek. Het zijzicht blijft wel goed zodat de patient bijna nooit volledig blind wordt.
Macugen, Avastin en Lucentis kunnen de ziekte niet echt stoppen, maar kunnen de groei van abnormale bloedvaten en gezichtsverlies belangrijk vertragen en zelfs terugdringen. We zijn daarom reeds blij als het zicht stabiel blijft. Soms treedt zelfs na 1 of enkele weken enige verbetering op, hoewel we dit niet mogen beloven: minder centrale waas met beter zicht en  minder vervorming !  Blijf daarom de kromme lijnen volgen op  het bijgeleverde Amsler rooster !
Hoe vroeger u wordt behandeld, hoe meer baat u bij de behandeling hebt. Beginnende  nieuwvaatvorming is immers gevoeliger aan de medicatie dan in latere stadia.  De natte maculaire degeneratie maakt bovendien het netvlies onomkeerbaar kapot. Dus: alle beschadiging die aanwezig is blijft. We kunnen alleen verdere beschadiging voorkomen. We kunnen wel hopen dat netvliescellen, die  nog niet helemaal afgestorven zijn recupereren, als de nieuwvaatvorming vermindert !  Dus vroege  diagnose en behandeling is belangrijk. Echter als u meer dan 1 / 10 ziet , blijft de behandeling ook nog in latere fases zinvol !
Niet iedereen reageert op dezelfde manier op Macugen en Lucentis. De resultaten kunnen dan ook verschillen van persoon tot persoon.  Als te weinig effect genoteerd wordt met Macugen of Lucentis, kan ook nog bijkomend laserbehandeling uitgevoerd worden met behulp van Visudyne, die de bloedvaten selectief gevoelig maakt. Omdat deze behandeling veel omslachtiger is  (oa qua bescherming nadien tegen de zon omwille van veralgemeende gevoeligheid aan licht (“fotosensibilisatie”)  gedurende  2 dagen) , komt die tegenwoordig op de tweede plaats !  Het is efficienter om de laserbehandeling te doen een zestal weken na de inspuiting, voordat er een nieuwe inspuiting gegeven wordt

BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kunnen  Macugen, Avastin  en Lucentis bijwerkingen veroorzaken. Ze zijn weinig frequent zodat slechts weinig mensen ze krijgen. De meest gemelde bijwerkingen  worden vooral  veroorzaakt door de inspuiting, eerder dan door het geneesmiddel, en zijn:
 
BANALE FENOMENEN DIE SPONTAAN VERDWIJNEN:

-Lichte irritatie a pijn  nalv  de inspuiting. Dit verdwijnt in enkele uren of dagen
-Thv de injectieplaats  (buitenste onderkant van het oog) kan een kleine zwelling en/of bloeding gezien worden.  Geregeld voelt die zone ook wat geirriteerd aan !
-Na de inspuiting kunt u soms een klein bewegend vlekje zien (= kleine luchtbel / kleine bloeding) . Dit trekt spontaan weg in enkele dagen a enkele weken
-Tijdelijk kan de oogdruk stijgen. Daar ervaart u normalerwijze niks van. Hoogstens tijdelijk kan dit iets minder goed zicht geven !

ERNSTIGE FENOMENEN, DIE UITZONDERLIJK ZIJN, MAAR WEL DRINGENDE RAADPLEGING NOODZAKEN

Na enkele uren of enkele dagen kunt u ervaren:
 • ZWELLING EN JEUK ROND HET OOG = allergische reactie op 1 van de producten die toegediend werd. Soms kan de allergische aandoening ook gepaard gaan met ademhalingsmoeilijkheden en gezwollen mond en handen erger zijn: Als het op Macugen of Lucentis  zelf is dat u reageert, mogen de inspuitingen niet meer herhaald worden of moet u veranderen van medicatie.
 • PIJN EN PROGRESSIEF VERMINDEREND ZICHT (eventueel gepaard met toenemende vlekken) : kan wijzen op een oogbesmetting, warvoor antibiotica nodig zijn. Soms kan het minder goede zicht ook aan een netvliesloslating of een glasvochtbloeding te wijten zijn !  Een besmetting gebeurt meestal de eerste 5 dagen maar het kan voorvallen tot 2 weken na de inspuiting !
 • HALFZIJDIGE KRACHTSVERMINDERING, bewustzijnsstoornis en/of  spraakstoornis . Dit is te wijten aan een vaataccident in de hersenen. Dit  is uitermate zeldzaam met Macugen, omdat deze medicatie selectief de oculaire neovascularisatie remt .  Dit fenomeen komt iets frequenter voor met Lucentis (hoewel nog steeds zeer zelden), omdat deze medicatie  minder selectief is.
* Als u  deze alarm-tekens merkt moet u dringend raadplegen: liefst nog dezelfde dag ! Als uw oogarts om een of andere reden onbereikbaar is, dient onmiddellijk met een andere oogarts contact worden opgenomen.
 
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
LOOK GOOD - FEEL GOOD
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
GOED GEZIEN !
IF YOU WANT MORE
PRIORITY TO QUALITY
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SEE BETTER - LOOK BETTER
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
LENS EXPERT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT