OPERATIE

Boodschap van algemeen nut
LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!HAAL ALLES UIT UW OGEN!


     LENZEN SO EASY

 
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !EEN 10 OM TE ZIENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


DURF LENZEN PROBEREN!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


OGENTROOSTOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


OOGSPECIALIST
AL AAN LENZEN GEDACHT?
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
"Lens gefixeerd op het regenboogvlies"
  • DE LENS WORDT OP HET REGENBOOGVLIES VASTGEKLIKT, WAT GOED VERDRAGEN WORDT

  • MET DEZE LENS KUNNEN MYOPE CORRECTIES VAN MEER DAN -10 GECORRIGEERD WORDEN - OOK VERZIENDHEID KAN OPGELOST WORDEN. OOK GEWONE BIJZIENDHEID MET TE DUN HOORNVLIES

  • HET RESULTAAT: HOGE BRILCORRECTIES WORDEN VERHOLPEN

"HARDE CONTACTLENZEN IN HET OOG"

(TYPE ARTISAN LENS)

VOOR WIE BEDOELD ?

Bepaalde mensen met hoge brilsterktes kunnen niet geholpen worden met krasjes (is goed voor correcties tussen -1 en -3) of laserbehandeling (goed voor correcties van -4 tot -10 a -12): We denken aan hoog myopen (vanaf -10) en hypermetropen (meer dan +3). Tot voor kort, konden deze mensen alleen geholpen worden met een lens-extractie, maar dan konden ze niet meer lezen zonder bril. Vooral voor mensen, die jonger zijn dan 40 jaar, is dit een probleem. Recent bestaat er nu ook voor hen een chirurgische oplossing die zowel vertezicht als leeszicht toelaat zonder bril, namelijk de implantatie van een SOORT HARDE CONTACTLENS IN HET OOG, DIE GEFIXEERD WORDT OP HET REGENBOOGVLIES
. De eigen lens hoeft niet verwijderd te worden, en die kan dan zorgen voor het lezen.
  
Deze techniek wordt al sinds 1979, met succes, toegepast na cataractchirurgie (wegname van de troebele ooglens, wat leeftijds gebonden ontstaan is). Sinds 1995 wordt diezelfde lens nu ook gebruikt als contactlens in het oog, boven de eigen lens.
 
WERKWIJZE

Er wordt 1 week vooraf met YAG-laser een klein gaatje in het regenboogvlies gemaakt, om drukstijging te voorkomen. De nieuw aangebrachte lens blokkeert immers ten dele de pupilopening, wat de normale circulatie van het oogvocht kan hinderen. Langs het gemaakte gaatje kan het oogvocht toch normaal weg ! Op de operatiedag gebeurt het volgende: onder een algemene verdoving (weliswaar zeer oppervlakkig) wordt, langs een klein sneetje, een speciaal lensje aangebracht (cfr onderstaande tekening), die vastgezet wordt op het regenboogvlies (vastklippen”), wat uitermate goed verdragen wordt. De vastzetting is gemakkelijk omkeerbaar, zelfs na vele jaren, zodat de lens ev. kan omgewisseld worden als de sterkte niet juist (meer) is. Met 3 a 4 hechtingen wordt de wonde nadien gesloten. De volgende dag is het zicht normalerwijze reeds behoorlijk, en dat verbetert snel naarmate de ontstekingsreactie verdwijnt.
 
VOORDELEN

-             OMKEERBAAR EN VERBETERBAAR   als de sterkte niet juist is of als de lens iets gedecentreerd is - dit kan reeds 1 week na de eerste operatie !
-       geen hoornvliesveranderingen, die de kwaliteit van het zicht in gevaar brengen
-       relatief eenvoudige techniek (wel wordt aan het inwendige van het oog ingegrepen)
-       BIJNA ONMIDDELLIJK STABIELE BRILWAARDE(veel sneller dan met laser of krasjes)
-       Een, voor het blote oog, ONZICHTBARE verandering aan het oog, die ZEER VOORSPELBAAR is
-       Met 1 WEEK TUSSEN KAN het ander oog gedaan worden en kan er reeds rekening gehouden worden het resultaat van het eerste oog, om het tweede oog nog beter te doen eventueel.
-       een lens in het oog is OPTISCH ZUIVERDER dan een lens ingeslepen op het hoornvlies, met laser: minder kans op contrastverlies en verlies van het beste zicht met optimale correctie
-       Nadien kan je nog contactlenzen dragen (bvb kleurlenzen / dubbelzichtlenzen /lichte sterkte)
    


NADELEN

-        Er is een kans op BESMETTING van het inwendig gedeelte van het oog. Met antibiotica wordt dit bijna altijd opgelost. Afstoting van de lens gebeurt nooit !
-       Wrijven in het oog kan maken dat de lens het hoornvlies raakt: hard wrijven is verboden !
-       ALGEMENE ANESTHESIE is nodig (weliswaar zeer oppervlakkig). Dit is niet te vergelijken met een verdoving voor een buikoperatie bvb !
-       Gevaar op DRUKSTIJGING, onmiddellijk na de operatie. Dit kan geregeld opgelost worden met een korte kuur van oogdruppels en ev bijkomende laser behandeling.
-       's Nachts (= grote pupil) kan de lensrand, gekleurde ringen geven rond lampen ("halo's), vooral als je meer dan -15 hebt. Dan moet er namelijk gekozen worden voor kleinere lenzen.
-       Er kan een kleine asymmetrie ontstaan in de grootte van de pupil (door enige vervorming n.al.v de lensfixatie), die meestal alleen maar opvalt als je er echt oplet
 
PRACTISCHE ORGANISATIE

-           BIJ DE EERSTE CONSULTATIE: De precieze STERKTEvan uw bril wordt bepaald. Dit gegeven, samen met de KROMMING van uw hoornvlies (bepaald met non-contact keratometrie en de lengte van uw oog en de voorkamer (bepaald met echografie), laat toe de sterkte van de in te planten lens te BEREKENEN. Deze wordt dan besteld. Omdat alleen de grote orde van de kromming belangrijk is, is het niet nodig om uw contactlenzen, die je eventueel draagt, een week uit te laten (wat bij andere technieken wel nodig is). Voor sommige mensen vormt dat een probleem, omdat ze geen aangepaste bril meer hebben of niet kunnen functioneren zonder lenzen. Het volstaat dan meestal van 1 lens uit te laten, zodat eerst 1 oog volledig kan afgewerkt worden voor begonnen wordt aan het tweede oog.
-      1 WEEK VOOR DE OPERATIE: er wordt met YAG-laser GAATJES gemaakt in het regenboogvlies . Na enkele dagen wordt een controle gepland om de gaatjes ev. uit te breiden, indien ze te klein zouden uitvallen.
-       DE OPERATIE: Onmiddellijk voor de operatie worden er pupilvernauwende oogdruppels aangebracht. Onder algemene verdoving wordt het lensje via een klein sneetje in het oog gebracht. Er dienen 3 a 4 hechtingen geplaatst te worden. De operatie duurt ongeveer 1/2 h .
-       NA DE INGREEP wordt een stevig verband aangebracht dat na een enkele uren al kan verwijderd worden. Het verband wordt soms de hele dag aangelaten.  Na het verwijderen van het verband kan de patiënt al zien met het geopereerde oog. Tegen de verwachting in, ervaart de patiënt weinig pijn na de operatie. Hoogstens is er wat irritatie ! Is er wel veel pijn, moet je dringend de dokter contacteren. Dit zou kunnen wijzen op onverwachte drukstijging.
-       DE PATIENT MAG DE DAG VAN DE OPERATIE NAAR HUIS. Er dient nu wel nog twee weken 's nachts een schelpje gedragen te worden om het wondje te beschermen tegen druk. Anders mag ALLES MAG GEDAAN WORDEN (= bukken / voorwerpen opheffen / TV kijken en lezen).
-       DE VOLGENDE DAG ziet de patiënt reeds behoorlijk met het geopereerde oog. Dit verbetert nadien snel, naarmate de normale ontstekingsreactie afneemt. Soms kan het resultaat wat tegenvallen door een spannende hechting, die het oog tijdelijk wat vervormt. Als die hechting na enkele dagen a enkele weken, kan weggenomen worden, verbetert het zicht belangrijk. Soms kan de hechting te los zijn, zodat de wonde wat lekt . Ook dit maakt dat het zicht niet optimaal is de eerste dagen, maar dit lost zich ook spontaan op.
-       NA 1 WEEK wordt het ander oog geopereerd. Omdat er in de"tussenweek" nogal wat sterkteverschil is tussen beide ogen, wordt het tweede oog tijdelijk met een contactlens gecorrigeerd (uw lens of een lens, die u van ons krijgt en die dag en nacht mag gedragen worden). Zo valt het vertezicht zonder bril vrij goed mee, reeds vanaf de eerste operatie. Als er lekkage is van de insnede, zetten we een lens zetten op het geopereerde oog om uw bril correctie in evenwicht te brengen. Zo wordt ook de lekkage dichtgeduwd met de lens !
 


 


 
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
IF YOU WANT MORE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW OGEN WILLEN OOK WAT
LENS EXPERT
ALLEEN OP AFSPRAAK
PRIORITY TO QUALITY
GOED GEZIEN !
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SEE BETTER - LOOK BETTER
KOM EN ZIE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SEE MORE - BE MORE - DO MORE