"leesproblemen door glinsteringen"
  • KLACHT: TEKST BLINKT EN BEWEEGT

  • SOMS KUNNEN ER SPECIFIEKE PATRONEN TE ZIEN ZIJN, VB. CIRKELVORMIGE

  • MET CONTRAST VERLAGENDE KLEURFILTERS KAN HET PROBLEEM BELANGRIJK VERBETERD WORDEN

IRLEN-SYNDROOM
  
OOK SCOTOPISCH SENSITIVITY SYNDROOM GENOEMD (SSS)

WAT IS HET?

Het Irlen syndroom is genoemd naar Helen Irlen, die in de jaren 80, ontdekte dat een hoog percentage kinderen en volwassenen,  negatief beïnvloed worden door licht  en daarom in duistere omstandigheden ("scotopisch"') beter lezen. Bij nadere studie bleek dat, bij het Irlen syndroom, de hersenen moeite hebben om alle kleuren in het licht te verwerken. Meer bepaald: de verschillende kleuren lijken niet even snel naar de hersenen geleid te worden, zodat er een tijdsfout optreedt. Zo wordt verklaard dat het lezen gestoord wordt. Zo kan je begrijpen dat de Irlenpatiënten opvallend beter lezen met een gekleurde transparant op hun tekst. De ideale kleur, verschilt nogal wat van persoon tot persoon, maar kan relatief gemakkelijk gekozen worden ! Het  aantal  Irlen-patiënten wordt geschat op 14 % in de gehele bevolking en op 45 % bij de mensen met leesproblemen !

Als een kind het Irlen syndroom heeft, heeft in 85 % van de gevallen  ook 1 van de ouders het zelfde probleem ! Het komt nogal frequent voor bij autisme ! Het komt frequent voor in combinatie met dyslexie (leesproblemen, gekenmerkt door letteromkeringen ), dyscalculie (rekenprobleem gekenmerkt door cijferomkeringen) en hyperkinetische kinderen ! Bij het Irlen- syndroom kan je  6 problemen  vinden, die afzonderlijk of in combinatie kunnen voorkomen. Vooral de eerste 2 zijn suggestief.

Ze vallen vooral op vanaf derde en vierde studiejaar:
- Achtergrond van de te lezen tekst stoort (glinstert/domineert): contrastprobleem
- Last van licht  (over dag en 's nachts) - leest gemakkelijker in minder goed licht
- Computerwerk is lastig omwille van de lichtgevende achtergrond
- Woorden of cijferblokken als een geheel lezen is moeilijk
- Aandacht gaat snel verloren bij lezen, schrijven en computerwerk: concentratieprobleem
- Tekst "verspringt" - volgt daarom met vinger of ander hulpmiddel - schrijven op een lijn is moeilijk - veel fouten bij overschrijven
- Slecht dieptezicht (problemen met trappen / loopt gemakkelijk tegen iets)

Als  gevolg  van die problemen kan je begrijpen dat lezen trager gaat en meer inspanning vraagt. Je wordt bovendien sneller vermoeid, zodat je sneller stopt met het lezen. Sommigen ervaren zelfs hoofdpijn en neiging tot braken. Je voelt ook spanning of irritatie ronde de ogen ! De buitenwereld spreekt dan gemakkelijk van domheid of luiheid. Niks is echter minder waar ! 
Daarom is het ook belangrijk dat het Irlen syndroom ontdekt en behandeld wordt ! 

BEHANDELING?       

Voor je besluit dat fel licht de oorzaak is van het leesprobleem, moet je eerst zeker zijn, dat er aan de ogen niks mankeert:
bril nodig ?  / scheel zien ? / convergentiezwakte ?
Dit onderzoek gebeurt bij een  oogarts  ! Kostprijs: 28 € (terug betaald door ziekenfonds)

Nadien moet een aantal testen gebeuren om het bestaan van het syndroom in het licht te stellen en om de ernst vast te stellen (hoeveel symptomen / in welke mate is er leesachterstand ontstaan). Als het syndroom aanwezig is, wordt ook de ideale  kleur van de transparant bepaald ! Deze test duurt ongeveer  2 uur en wordt uitgevoerd door een  Irlen-deskundige 
(kostprijs: +- 63€ - niet terug betaald - kostprijs transparant: 3.50€).
De testen kunnen uitgevoerd worden vanaf 7 jaar !
Het is nuttig om het gekozen transparant gedurende een drietal weken te gebruiken,  om te zien of de klachten bij lezen verminderen!
 
Omdat een transparant niet nuttig is bij schrijven of om op het bord te volgen, is een speciaal  gekleurd glas  in een bril beter (kostprijs voor onderzoek en glazen (zonder montuur !): 508€ - niet terug betaald).
Irlen filters verschillen van gekleurde glazen in het feit dat de kleur van het blad wit blijft. De patiënt ervaart het als "een comfortabel wit". Hierdoor kan langer en sneller gelezen worden, met minder vermoeidheid en hoofdpijn. Omdat de transparant het reflecterend licht wijzigt en de glazen het binnenkomende licht filteren, is de ideale tint van het glas altijd afwijkend van de gekozen transparant !Kleurglazen op sterkte kunnen !

Door het dragen van de filters kunnen volgende verbeteringen vastgesteld worden:
                          -verhoogd concentratie vermogen
                          -verbeterde studie- en werkprestatie
                          -verhoogd gevoel van eigenwaarde
                          -reduceren of elimineren van lichamelijke klachten: hoofdpijn en tranende ogen !

Soms kan het voorvallen dat de kleur van de glazen moet veranderen.
De redenen kunnen zijn: medicatie / narcose / hersenschudding/ puberteit / menopauze e.a .  

WAT TE DENKEN VAN DIT SYNDROOM?

Er zijn heel wat mensen die last hebben van het  licht  en daardoor hoofdpijn krijgen. Hiervoor worden soms wel eens licht getinte "rustbrillen" gegeven met succes ! Het nieuwe is dat men nu ook kleuren filters gaat gebruiken om lezen en schrijven te verbeteren!

Het Irlen syndroom is meestal maar een  onderdeel van de puzzel  van het leerprobleem. Een kleurfilter zal uw kind niet op slag de eerste van de klas maken ! Gespecialiseerde hulp van logopedisten en revalidatiecentra kunnen helpen.

De  kostprijs  kan voor een aantal ouders een probleem uitmaken. U kunt ook hulp ervaren van een aantal goedkopere trucks: Een bureaulamp met een dimmer, kan het ideale lichtniveau geven zodat het niet als te fel ervaren wordt ! Een gekleurde transparant gebruiken om te lezen is vrij goedkoop ! Een leesregel onder de te lezen tekst leggen, maakt dat je de lijn niet kwijt raakt !

 Adres Irlen center Belgium : Malehoeklaan 60 - 8310 Sint-Kruis Brugge - tel: 050.364632

THE IRLEN METHOD - WEBSITES   

Irlen Institute  
www.Irlen.com

SELF TEST/OBSERVATION FORM
 
members.xcom.com/scalet/irlen/irlen.htm

GENERAL INFORMATION 

www.argonet.co.uk/users/ben.carr/sypmp.html
www.geocities.com/heartland/6491
www.geocities.com/Rodeo Drive/2446/irlen.html
www.Futurenet.co.uk/Futurenet/charity/ado/irlen.html
www.planet.eon.net/-judypool/irlen.htm
www.sil.org/lingualinks/library/literacy/KRZ215/DRZ2238/KRZ627/drz5123.htm
ourworld.compuserve.com/homepages/donriley
www.citysearch.com.au/mel/dyslexia
www.irlenclinic.com
www.winternet.com/-schmidt/dyslexia.html

PURCHASE READING BY THE COLORS
  
www.Amazon.com
www.BarnesandNoble.com

AUDIO VERSION OF READING BY THE COLORS
  
Recordebooks.com/irlen.asp

CLIENT TESTIMONIALS  

www.iecc.com/carol/irlenltR.html
www.winternet.com/-schmidt/dyslexia.html
www.malt.cmich.edu/sssnarrative.html
members.aol.com/Sitecn/SSS.html

LEGISLATION
  

www.azleg.state.az.us/legtext/42leg/lr/bills/sb1033.htm
www.magnet.state.ma.us/legis/comm/j14.htm

RESEARCH
  
ourworld.compuserve.com/homepages/donriley/research.htm
www.edfac.usyd.edu.au/centres/children/SixYr.html
www.edfac.usyd.edu.au/centres/children/Greg.html

ARTICLES
  
www.latitudes.org/learnO2.htm
www.hensa.ac.uk/ftp/pub/dyslexia/reports/dartington/confhi/html
www.edfac.usyd.edu.au/centres/children/readingl.html
www.ldonlone.org/id_indepht/general_info/patterns.html

AUTISM
  
www.Autism.org/irlen.html
ourworld.compuserve.com/homepages/areal_Et_Al/aut-rx.htm