LASER

Boodschap van algemeen nut


WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


OOGSPECIALISTVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?AL AAN LENZEN GEDACHT?


OGENTROOST


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


DURF LENZEN PROBEREN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


EEN 10 OM TE ZIENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


     LENZEN SO EASY

 


IK ZIE WAAR IK SKI
laser voor floaters
Vitreolyse = behandeling van floaters

Bij bepaalde patienten (vooral hoog bijzienden ) kunnen de glasvocht strengen en opaciteiten (“ floaters” ), frustrerende visuele storing geven : spinnenweb- en wolkachtige schaduwen. Het is vooral bij een volledige loslating van het achterste glasachtig lichaam dat die plotselinge toename van het aantal floaters kunnen ontstaan, die sterker storen. Als het glasvocht ook los komt van de oogzenuw, kan een typische ring structuur gezien worden (de Weiss ring ) , die soms na een tijdje een halve maan wordt . Het zijn juist de floaters van de achterste glasvochtloslating, die goed kunnen behandeld worden , als ze niet spontaan verdwijnen in enkele maanden

Laser Floater Removal (LFR), ook bekend als Laser Vitreolyse, is een zeer effectieve, poliklinische procedure, waarbij een Nanopulse YAG-laser wordt gebruikt om glasachtige strengen en opaciteiten (floaters) te verdampen. Het is een zeer effectieve procedure, pijnloos en met een laag complicatiegehalte en biedt een hoge mate van patiënttevredenheid. Het kan ook de noodzaak van een glasvocht-operatie uitstellen of voorkomen.

Wanneer kan een floater behandeld worden ?

 • ze moeten meer dan 2 maand stabiel zijn - liefst 6 maand
 • floaters door kleine bloedingen kunnen immers spontaan verdwijnen
 • er mag geen actieve retinaziekte zijn (bvb chorioretinitis of vasculitis )
 • er mogen geen onbehandelde zwakke plaatsen in het netvlies zijn (zoals lattice degeneratie ) .
 • Patient mag ook niet klagen van lichtflitsen , omdat dit wijst op tractie op het netvlies.
 • Hoog myopen hebben ook een zwakker netvlies en zijn daarom iets minder goede kandidaten voor vitreolyse, hoewel bij hen de floaters juist meer opvallend zijn -er mag een zwelling zijn van de macula ("maculair oedeem " )
 • patient moet meer dan 45 jaar zijn. Anders is er immers geen sprake van achterste glasvocht loslating.
 • vooral de Weiss ring (= de vroegere adhesie van het glasvocht op de oogzenuw ) is zeer goed behandelbaar.
 • patienten met sterk astigmatisme of met multifocaal implantlens kunnen moeilijker behandeld worden gezien het focuseren op de floater moeilijker is
 • het is veiliger van patienten te behandelen die reeds een cataract-operatie kregen, gezien de eigen lens dan niet meer kan beschadigd worden
Wat zijn de nevenwerkingen :
 • beschadiging van de retina: geen floaters behandelen die dichter dan 3 mm bij de retina zijn. Maculaire streek mag daarom ook niet behandeld worden -Netvliesloslating door de toegediende energie. Daarom best kijken of er geen zwakke plaatsen zijn in het netvlies. Die moeten dan eerst met argonlaser behandeld worden om het netvlies beter "vast te lassen"
 • Lens beschadiging : best geen floaters behandelen die dicht bij de lens zitten, tenzij reeds cataract-operatie werd uitgevoerd. Dan kan hoogstens lens-pitting gebeuren , wat meestal weinig problemen stelt -drukstijging : komt zelden voor. Glaucoom patienten zijn daarvoor echter wel voorbeschikt. Best wordt na de laser altijd een druppel toegediend die drukdaling heeft .

Glaucoom patienten worden best na 1 dag gecontroleerd, om eventueel de anti- glaucoom medicatie tijdelijk aan te passen
ontsteking van het oog : zelden, het kan zijn dat de oogarts daarom beslist kortstondig een oogdruppel met cortisone toegediend.
Bij glaucoom patienten wordt dat best niet gedaan, omdat cortisone druppels drukstijging kunnen geven .

Hoe gebeurt de laser behandeling 
 • De pupil wordt verwijd 
 • Het oog wordt verdoofd met druppels 
 • Er wordt een speciale contactlens op het oog gezet zodat je niet kan knipperen 
 • Een aantal schotjes worden gedaan , wat normalerwijze pijnloos is 
 • Na de laser wordt de contactlens verwijderd
 • In de eerste minuut zal uw zicht donker zijn door de verblinding
 • omwille van de pupildilatatie zal uw zicht nog enkele uren wazig blijven
 • Nadien kan je alle activiteiten hernemen

Wat mag je verwachten :
 • De eerste 30 minuten kan je meer vlokken zien, door het ontstaan van luchtbellen die spontaan verdwijnen
 • De vlokken zullen kleiner worden en daardoor minder storend

 
ALLEEN OP AFSPRAAK
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SEE BETTER - LOOK BETTER
LOOK GOOD - FEEL GOOD
LENS EXPERT
GOED GEZIEN !
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
IF YOU WANT MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
KOM EN ZIE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
PRIORITY TO QUALITY
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN