LASER

Boodschap van algemeen nut

OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


OOGSPECIALISTVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


OGENTROOSTHAAL ALLES UIT UW OGEN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENGEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


IK ZIE WAAR IK SKI


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIESAL AAN LENZEN GEDACHT?


DURF LENZEN PROBEREN!


     LENZEN SO EASY

 


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
 Veel gestelde vragen
 • HET GEBOUW

 • ER IS PARKING ACHTER HET GEBOUW

 • PARKING

 • DE PARKING IS GEMARKEERD MET DE LRC BORDJES

 • DE INGANG

 • WACHTZAAL

 • DE WACHTZAAL : DETAIL

 • INGANG NAAR DE BEHANDELINGSRUIMTE

 • DE RUIMTE VOOR PRE-OPERATIEVE ONDERZOEKEN

 • SCHROBRUIMTE

 • OPERATIEZAAL MET DE 2 LASERS: FEMTO (blauw ) EN EXCIMER (grijs)

 • DE VERPLEEGSTER DIE DE DOKTER HELPT (VOOR DE FEMTOLASER)

 • DE DOKTER ACHTER DE EXCIMER LASER

 • HET OOG VAN DE PATIENT ONDER DE LASER

 • DE DOKTER VOLGT DE BEHANDELING VIA DE MICROSCOOP

 • RECOVERY RUIMTE

 • REINIGING + STERILISATIE VAN DE INSTRUMENTEN VOOR EEN VOLGENDE BEHANDELING

VRAGEN OVER LASER

KAN ER NOG LASER-CORRECTIE  GEBEUREN NA KRASJES ?

ANTWOORD   


Als je nog bijziend of astigmaat ("eivormige ogen) bent na  een krasjes-operatie, kan een bijkomende correctie gebeuren met laser. Ben je geleidelijk meer verziend geworden na de krasjes-operatie (wat nogal klassiek is) , is laser minder goed. Soms kan dan een implantatie  van  een positieve lens helpen.


KAN EEN LEESBRIL WEGGEWERKT WORDEN MET LASERCORRECTIE ?

ANTWOORD


De laser kan  volgende afwijkingen wegwerken :
 •  verziendheid (= te kort oog - op te lossen met een plus-correctie  )
 •  bijziendheid  (te lang oog ) 
 •  astigmatisme ("eivormige ogen" - op te lossen met cilinderglazen)
Een leesbril is te wijten aan het stijver worden van de eigen ooglens, zodat het autofocus systeem niet meer zo goed werkt. Als gevolg moet je progressief de tekst verder weghouden en lijkt het of je armen te kort worden. Dit kan alleen goed opgelost worden met "dubbelzicht"-glazen  of "dubbelzicht"-lenzen. Tot nu  is er, ons inziens, nog geen goede "dubbelzicht"- laser-correctie  beschikbaar.


OP WELKE LEEFTIJD KAN  JE LASER-CORRECTIE KRIJGEN ?

ANTWOORD

Liefst wacht je tot je brilcorrectie stabiel is. Daarom kan een laser-correctie  ten vroegste aan 18 jaar. Best wacht je tot na de studies.  In afwachting kan je wel contactlenzen proberen.  Als je meer dan 45 jaar bent, moet je weten dat er steeds een leesbril overblijft (cfr supra) .   Vanaf die leeftijd wordt dan ook minder voor laser gekozen.  Als je een begin van cataract hebt, moet je weten dat een cataract-operatie ook een bril voor ver weg kan werken !VOOR WELKE BRILSTERKTE KAN ER LASER-CORRECTIE GEBEUREN ?

ANTWOORD

VAN +2 TOT -10  (al of niet met cilindercorrectie)  . Indien sterkere afwijking dient een lens-implantatie overwogen te worden


KAN EEN LUI OOG  WEGGEWERKT WORDEN MET LASERCORRECTIE  ?

ANTWOORD 


Een lui oog is een oog dat minder gebruikt wordt door de hersenen.  Soms komt dat door een assymmetrische bril- correctie . Dit probleem kan bijna altijd opgelost worden met contactlenzen. Als dit leidt tot een belangrijke zichtverbetering , kan dit meestal ook bereikt  worden met  laser.  Geregeld merk je echter dat de zichtbanen in de hersenen van het luie oogniet zo goed ontwikkeld zijn, zodat het toch  minder goed blijft zien, spijts de optimale correctie.  De test met contactlenzen leert dus snel in welke mate een lui oog  kan verbeterd worden  met de juiste correctie


HEBT  U NOG ANDERE VRAGEN:   u kunt die altijd stellen via ons contactformulier  (zie rechts boven in  de website) 
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
KOM EN ZIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
GOED GEZIEN !
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
PRIORITY TO QUALITY
SEE BETTER - LOOK BETTER
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
IF YOU WANT MORE
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
UW OGEN WILLEN OOK WAT