BRIL

Boodschap van algemeen nut
TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS


WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


     LENZEN SO EASY

 


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


EEN 10 OM TE ZIEN
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!OGENTROOST


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


OOGSPECIALIST

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!HAAL ALLES UIT UW OGEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

BRIL » WAAROM BRILLEN »
LEESBRIL PROBLEEM
aan 40- 45 j worden je armen te kort om te lezen
  • U KRIJGT MOEITE MET HET NABIJZICHT, VOOR VER HEEFT U GEEN ENKEL PROBLEEM

  • GEVOLG: U ZIET DE LETTERS NIET MEER SCHERP?

  • GEVOLG: UW ARMEN WORDEN TE KORT BIJ HET LEZEN OMDAT U DE TEKST VERDER MOET VASTHOUDEN

  • DE BEHANDELING: EEN LEESBRIL

PRESBYOPIE : LEESBRILPROBLEEM

Vanaf 40 jaar (sneller bij verziendheid = positieve correctie   voor ver)

 
WAAROM MOET IK PLOTS AAN 40-45 J BEGINNEN MET EEN LEESBRIL

Om te lezen moet de ooglens, zoals bij een fototoestel, scherp stellen voor dichtbij (dwz: zich boller maken). Met ouder worden wordt de lens progressief stijver, zodat dit proces meer en meer bemoeilijkt wordt en dat laat zich voelen vanaf de leeftijd van 40 a 45 jaar (= Je moet de tekst te ver afhouden). Dan dient ook een eerste hulpmiddel voorgeschreven te worden (een licht positief glas van +1, dat bij de vertecorrectie komt). Die bril dragen bij alle dichtbij werk laat toe uw ogen minder te forceren, wat u minder hoofdpijnklachten zal geven. Met een goed aangepaste leesbril moet de tekst wel precies op de goede afstand gehouden worden (30 a 40 cm)!
Lezen op andere afstanden is mogelijk, maar dan moet u dat speciaal vragen aan de oogarts of in extremis melden aan de opticien. Sinds kort bestaan   er leesglazen, die een grotere dieptescherpte toelaten (van 30 cm tot 1M  (bestaan van -1 tot +4) . Geleidelijk aan zal de lens verder stijf worden en dient het positieve leesglas sterker gemaakt ( om de 3j ). Dit kunt u niet voorkomen met de leesbril zo weinig mogelijk te dragen ! Aan 65 jaar is de lens helemaal stijf en verandert de leesbril niet meer, tenzij er "oogziektes" opkomen (bvb cataract). Het leesglas zal dan +2.75 a +3 bedragen. 
 
 

CORRECTIEMOGELIJKHEDEN

 APARTE LEESBRIL

 Het leessegment is het grootst maar bril dient op en afgezet te worden om afwisselend dicht en ver te kijken, wat in bepaalde beroepen (secretariaatswerk) vervelend kan zijn. Met aangepaste glazen kan je wel heel je tafel overzien . Bij mensen, die geen bril behoeven om ver te zien, kan dit opgevangen worden met een "half-maan-brilletje". Je kan dan makkelijk over het brilletje kijken om ver te zien.

SEGMENT-BRIL ("bifocaal") 

Lezen en ver kijken kan met de zelfde bril, maar het glas is een stuk duurder. Bovendien is enige aanpassing nodig : Om te lezen dien je door het onderste segment te kijken. Je moet daarom goed je hoofd recht houden en de krant vrij laag ("trots lezen"). Als je voor trappen of drempels staat moet je er aan denken dat je het hoofd moet buigen om door het bovenste segment  (d.i verte segment) te kijken. Doe je dat niet, dan kijk je onvermijdelijk door het onderste segment, dat vergroot om te lezen. Aldus krijg je de indruk dat de trap groter is (en aldus verder af is), wat kan aanleiding geven tot struikelen. Na enkele dagen ken je die kleine trucjes echter.

PROGRESSIEVE BRIL   ("doorvloeiglazen")

Lezen en ver kijken kan met de zelfde bril. Het esthetisch storende segmentje is weggeslepen, zodat de bril mooier is en bovendien de leeftijd niet meer verraadt (vrouwen vinden dat nogal belangrijk). Omdat de bril geleidelijk aan overloopt, kan ook vrij goed gezien worden op de tussenafstand van 1 a 3 m, wat interessant is om in etalages te kijken (en de prijzen te kunnen lezen !).
Er is echter ook een keerzijde aan de medaille: 1) De glazen zijn nog iets duurder  - 2) de aanpassing is nog iets moeilijker t.o.v de segmentbril: in principe gelden dezelfde regels, maar er moet meer gezocht worden om de juiste sterkte te vinden in het glas, omdat dit in meerdere lagen opgebouwd is. Vooral als het sterkteverschil tussen onder en boven bij oudere personen groter wordt. Een progressieve bril kan je dus het makkelijkst wennen op jongere leeftijd. Nerveuze mensen zijn iets minder tolerant t.o.v het zoeken - 3) Het zijzicht iets minder perfect, wat vervelend is om in auto te rijden. Je dient aldus meer je hoofd te draaien om in de zijspiegels te zien en achteruit rijden wordt bemoeilijkt. Voor veeleisende patiënten, die de moeite willen doen aan een dergelijk glas te wennen, lijkt deze bril echter toch het best.

 
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
IF YOU WANT MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
KOM EN ZIE
GOED GEZIEN !
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
PRIORITY TO QUALITY
SEE BETTER - LOOK BETTER
LENS EXPERT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
LOOK GOOD - FEEL GOOD
UW OGEN WILLEN OOK WAT