ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut


METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


OOGSPECIALIST

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !


AL AAN LENZEN GEDACHT?


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


     LENZEN SO EASY

 


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !DURF LENZEN PROBEREN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


EEN 10 OM TE ZIEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS

HAAL ALLES UIT UW OGEN!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


OGENTROOST


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 
  • ALS DE AFVOER NIET GOED GEBEURT, GAAT DE DRUK I N HET OOG STIJGEN. DIT GAAT PROGRESSIEF DE OOGZENUW UITHOLLEN. DAARDOOR ONTSTAAT EEN BLINDE VLEK IN HET GEZICHTSVELD.

  • HET KAMERVOCHT SIJPELT LANGS HET REGENBOOGVLIES NAAR HET AFVOERSYSTEEM IN DE VOORKAMERHOEK

GLAUCOOM

Je voelt niks en toch wordt het oog langzaam blind DOOR TE HOGE OOGDRUK.
(normaal is de oogdruk tussen 10 a 20 mm Hg). 

 
OORZAAK

Deze aandoening is meestal te wijten aan een (familiale) slechte afvoer van het vocht binnenin het oog, zelden aan te grote aanmaak. Dit laat de oogdruk stijgen. Hoge oogdruk heeft niets te maken met hoge bloeddruk. Soms kan een oogdruk van minder dan 20 mm Hg ook problemen geven. Dit gebeurt vooral bij mensen met slechte bloedvaten: ader-verkalking door diabetes of hypertensie / reactieve bloedvaten: koude handen en voeten / migraine
 
GEVOLG

Te hoge oogdruk duwt   de bloedvaten van de oogzenuw dicht zodat traag (in de loop van 10 jaar) maar zeker de oogzenuwvezels gaan afsterven (te beginnen met de buitenste). Aldus ontstaat er EEN PUTJE in de oogzenuw en gaat het GEZICHTSVELD INKRIMPEN. Gezien het gezichtsveld op zij slechts weinig gebruikt wordt, merkt de patiënt slechts laattijdig dat er iets mis is. Aldus is de ziekte meestal in een vergevorderd stadium en spijtig genoeg kan dan niks meer gedaan worden om het zicht te verbeteren. Een deel van de oogzenuw is immers afgestorven en dit is onherstelbaar (een nieuwe oogzenuw kan nog niet ingeplant worden !). Alleen als vroegtijdig oogdrukstijging vastgesteld wordt kan, dankzij behandeling, de oogdruk onder de 20 mm Hg verlaagd worden en gaat de oogzenuw niet (verder) afsterven (kan blindheid geven !!).

 
FREQUENTIE

2/100 vanaf 40 jaar gemiddeld (vooral indien er familiaal problemen zijn) - meestal beide ogen ! Aan 80j hebben 4 % van de mensen glaucoom !!
 
HOE KAN JE HET ONTDEKKEN

Er zijn geen klachten, behalve als de oogdruk enorm hoog wordt (boven de 40 mm Hg). Dan kan je een drukkende pijn voelen, boven het aangetaste oog. Bijgevolg is het meten van de oogdruk bij iedereen boven de 40 jaar, de enige manier om glaucoom te ontdekken. Dit onderzoek wordt dan ook routinegewijze uitgevoerd bij iedere leesbril aanpassing (leesproblemen beginnen immers klassiek rond de leeftijd van 40 jaar). De meting is totaal pijnloos en duurt slechts enkele seconden. Dit gebeurt door een rechtstreeks contact ofwel door een luchtstoot (iets minder nauwkeurig !) . Dit is een goede reden om uw leesbril door een oogarts te laten aanpassen !!
 
WAT IS ER AAN TE DOEN

Oogdruppels (1 of meerdere soorten), die de vocht secretie (bvb TIMOPOS, BETAGAN, CARTEOL, BETOPTIC EN TRUSOPT) verlagen of de afvoer opentrekken (bvb ISOPTOCARPINE / XALATAN / LUMIGAN) gedurende vele jaren. Gaat dit niet: lasertherapie, om met brandpuntjes in het afvoersysteem de afvoer te verbeteren. Dit is een vrijwel pijnloze behandeling en hiervoor dient de patiënt niet opgenomen te worden. Deze behandeling moet geregeld na enkele jaren herhaald worden !. Is ditnog niet voldoende, dan moet er een kleine operatie gebeuren om het afvoersysteem te verbreden. Deze operatie gaat wel uw zicht niet verbeteren !! Zoals bij elke operatie kunnen zich complicaties voordoen: bloeduitstorting / infectie / cataract en zelfs verlies van zichtsvermogen. Gelukkig zijn de oogdruppels de laatste jaren veel sterker geworden. Zelden moet nog geopereerd worden !
 
Regelmatige controles met oogzenuwnazicht (neemt de uitholling toe ? – daarom worden er soms foto’s genomen !) , drukmeting en gezichtsveldcontrole zijn aangewezen om na te gaan of de oogdruk normaal wordt en normaal blijft. Glaucoom is dus niet definitief te genezen !
 

EXTRA TIPS

-      Nooit grote hoeveelheden vocht innemen in korte tijd: 1 groot glas water per uur kan geen kwaad !
-      ROKEN en alcohol-gebruik worden best vermeden. Let ook op voor overdreven koffie –gebruik !!
-      Goede hartfunctie moet nagestreefd worden.
-      Bloeddruk mag niet te hoog maar ook niet te laag zijn, anders gaat de oogzenuw sneller lijden onder een te hoge oogdruk. Te hoge bloeddruk? Best behandelen met betablokkers of catapressan (= alfa 2 stimulator)
-      Tweemaal per dag druppelen betekent: 's morgens bij het opstaan en 's avonds bij het slapen (het specifieke uur is niet zo belangrijk in de praktijk)
-      Best worden broers en zussen ook gecontroleerd voor glaucoom door eigen oogarts.
-      Als je 2 soorten druppels na elkaar moet gebruiken, wacht je best 5 minuten tussen beide druppels ! Het traanbuisje (zit aan de neuszijde van het onderste ooglid) afknellen gedurende 1 minuut kan helpen om minder nevenwerkingen te krijgen algemeen (bvb traag hartritme + kortademigheid bij betablockers, zoals Timolol, Carteol of Betagan)
-      Gebruik van cortisone (in pillen maar vooral in oogdruppels) kan oogdruk-stijging geven !
-      Knoop uw das niet te strak rond uw nek . Dit geeft gemiddeld een drukstijging van 2.6mm  Hg !!
-      Het zien van gekleurde ringen rond lampen (“regenbogen”) kan wijzen op een belangrijke drukstijging. Meestal gebeurt dit ’s avonds en gaat het meestal gepaard met verminderd zicht ! Hiervoor moet u dringend raadplegen !!
 
BELANGRIJK

Stop nooit spontaan met de oogdruppels, ook al merk je geen verschil na het stoppen, van de druppels . Te hoge oogdruk voel je immers zelf niet, maar toch wordt uw gezichtsveld traag progressief aangetast. Je gaat het maar zelf opmerken als het gezichtsveld sterk beperkt is. Dan kan geen enkele behandeling uw gezichtsveld-verlies nog herstellen. We kunnen alleen maar verdere beschadiging proberen te vermijden ! 

DAAROM:
·         neem uw oogdruppels mee bij een kliniek-opname
·         probeer uw druppels op een vast moment aan te brengen
          (bvb als eerste werk na het opstaan en als laatste werk voor het slapen),
          zodat u de kans verkleint dat u de oogdruppels vergeet

 
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
PRIORITY TO QUALITY
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
ALLEEN OP AFSPRAAK
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
IF YOU WANT MORE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SEE BETTER - LOOK BETTER
GOED GEZIEN !
KOM EN ZIE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LENS EXPERT