ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut
WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


IK ZIE WAAR IK SKI


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENLENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZENLENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJKOOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


OGENTROOST


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


OOGSPECIALISTVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.
     LENZEN SO EASY

 
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


EEN 10 OM TE ZIEN


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

"multiple sclerose"
  • OOGZENUW ONTSTEKING

  • PIJN BIJ OOGBEWEGING

  • SLECHT ZIEN

  • SLECHT KLEURENZICHTMS : IS DE RETINA EEN BIOMARKER?

MS is een relatief frequente degeneratieve ziekte van het centraal zenuwstelsel en het ruggemerg. Door auto-immune processen, die zowel de grijze (= zenuwcellen)  als de witte stof (zenuwvezels)  in de hersenen aantast. Vrij typisch is dat de aandoening gepaard gaat met  verlies van de isolatie-laag (= de myeline-schede ") van de zenuw cellen ("demyelinisatie") . Als gevolg daarvan gaan  zenuwcellen (vooral de ganglioncellen) afsterven en gaan de zenuwvezels degenereren .  1 van de eerste verschijnselen van MS is nogal klassiek :  oogzenuw ontsteking, met tijdelijk minder goed zicht als gevolg .  Na de genezing is de zenuwvezel laag altijd minder dik.  Soms kan ook een aantasting van de zenuwvezel laag aanwezig zijn, zonder duidelijke voorgeschiedenis van oogzenuw ontsteking.
Door de vermindering van de ganglioncellen en de zenuwvezels  zijn er logischerwijze ook zicht klachten bij MS-patienten:   verminderd zicht, verminderd gezichtsveld, verminderde contrastgevoeligheid  en kleurenzichtstoornissen .    

 
Recent werd het mogelijk om met een speciaal toestel  (= OCT )   snel, zonder rontgenstralen en zonder belasting van de patient  een duidelijk  bilan op te maken van de zenuwcellen in het netvlies en hun uitlopers in de zenuwvezellaag.   De
ganglioncellen komen voor  in  de ganglioncellaag van het netvlies.  Als de ganglioncellen verminderen is dit te zien door verdunning van de cellagen en ook door de verdunning van de zenuwvezellagen (vooral temporaal = buitenzijde) .  Bij een oogzenuwontsteking kan de zenuwvezellaag wel  initieel verdikt zijn
Er werd uitgebreid onderzoek gedaan om te weten hoeveel dikte-variatie er normaal is  in een gewone groep patienten van dezelfde leeftijd. Dit werd  thv   het centraal deel van het netvlies ("de maculaire kubus" )  gedaan voor wat betreft de cellagen en rond de oogzenuw gedaan voor wat betreft de  zenuwvezellagen.


Volgende testen kunnen gedaan worden:

1)  Is dikte van cellaag en zenuwvezellaag  normaal  
2)  Neemt de cellaag en zenuwvezellaag (snel) af bij een controle onderzoek na 6 maand
3)  Kan therapie zorgen voor verbetering  ?
    De retina heeft geen myeline.  Het effect van de therapie op de zenuwcellen kan hier los bekeken worden van  de demyelinisatie -processen.Wat leerden we tot nu toe :

-De verdunning van de zenuwvezellaag  lijkt significant verbonden te zijn  met de aanwezigheid van opticus-atrofie.  Dit kan voorvallen na neuritis optica, maar ook zonder neuritis optica
-Glaucoom (te hoge oogdruk) kan ook  de zenuwvezelbundel aantasten.  Daarom moet ook steeds de oogdruk gemeten worden bij een MS patient
 
Wat kan de oogarts nog meer doen, dan zenuwvezel laag en maculaire cellaag te screenen ?

-Zicht optimaliseren met bril
-Contrast  verhogen , door
sneller cataract  te opereren, omdat dit ook een reden is van contrast verlies
aanraden van meer licht te gebruiken
aanraden om de krant te lezen op een  Ipad   (geeft een beter wit / zwart contrast  // kan ook zorgen voor vergroting)
-Sneller glaucoom behandelen om de zenuwvezellaag niet nog meer in het gedrang te brengen
-De leeftijd en zenuwmedicatie geven gemakkelijk droge ogen. Bij Parkinson gaat de patient ook minder knipperen, wat de droge ogen nog verergert. Hiervoor kunnen kunsttranen helpen

KOSTPRIJS OCT ONDERZOEK  :   40 €   - niet terugbetaald voor de indicatie  MS 
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
LOOK GOOD - FEEL GOOD
IF YOU WANT MORE
LENS EXPERT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
UW OGEN WILLEN OOK WAT
ALLEEN OP AFSPRAAK
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
PRIORITY TO QUALITY
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
KOM EN ZIE
SEE BETTER - LOOK BETTER
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
GOED GEZIEN !