LASER

Boodschap van algemeen nut
KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !
LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


     LENZEN SO EASY

 


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


OOGSPECIALIST

WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!AL AAN LENZEN GEDACHT?


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


EEN 10 OM TE ZIEN
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


DURF LENZEN PROBEREN!
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENIK ZIE WAAR IK SKI


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS

HAAL ALLES UIT UW OGEN!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


OGENTROOST


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !Korte uitleg met foto's, film en wat tekst
 • ESSENTIE LASIK: ER WORDT EEN FLAPJE GEMAAKT - DE LASER SLIJPT HET OOG BIJ - NADIEN WORDT HET FLAPJE TERUG TOEGELEGD

 • MEER DETAIL: MET EEN OOGKLEM WORDEN DE OOGLEDEN OPEN GEHOUDEN

 • EERST WORDT EEN ZUIGPLAATJE AANGEBRACHT

 • HET SNIJMACHINE RIJDT OVER HET HOORNVLIES EN SNIJDT EEN FLAPJE

 • HET FLAPJE WORDT OPENGEKLAPT

 • KIJK GEDURENDE 10 A 30 SECONDEN NAAR HET LASERLICHT

 • DE LASER SLIJPT DE BRILCORRECTIE IN HET OOG

 • OOK AL BEWEEGT HET OOG, DE LASER KAN DE BEWEGINGEN VOLGEN

 • EINDRESULTAAT

LASIK IN 8 STAPPEN

1) Het oog wordt KLAAR GEMAAKT voor laser: verdovende oogdruppels / ooglidsperder tegen knipperen.
2) Het flapje wordt GESNEDEN.
3) Het snijmachine snijdt het flapje niet volledig af, zodat er een SCHARNIER ontstaat.
4) Het flapje wordt OPENGEKLAPT, maar hangt nog vast aan het scharnierweefsel.
5) De laser SLIJPT op het hoornvlies de bril -CORRECTIE in (bijziendheid (-) of verziendheid (+)/ ook eventueel bijkomende cilinder).
6) Een negatieve correctie voor bijziendheid is een PUTJE (niet zo opvallend als hier getekend).
7) Het flapje wordt teruggelegd en wordt mooi uitgestreken opdat er geen plooitjes zouden ontstaan. Het oog zuigt zelf het flapje weer vast, zodat GEEN HECHTINGEN nodig zijn.
8) Het EINDRESULTAAT. Het putje van de negatieve lens is niet zo opvallend , als hier getekend werd
 
WAAROM WORDT ER EEN FLAPJE GESNEDEN

Sinds 1986 wordt laser uitgevoerd. Aanvankelijk werd gewoon het HOORNVLIES BIJGESLEPEN
. Dat gaf echter een kwetsuur, die 2 dagen lang veel pijn gaf. Bovendien werd de ingeslepen lens als een “putje” ervaren, die het lichaam wilde opvullen. Daarom ging een deel van het resultaat verloren. We waren indertijd natuurlijk wel slim genoeg om dit in rekening te brengen en een OVERCORRECTIE aan te brengen. Voor –5 moest je op +2.5 uitkomen om daarna in 2 maand op nul uit te komen. Resultaat: je had eerst 2 dagen veel PIJN en nadien zag je de eerste 2 maand WAZIG door de overcorrectie (vooral de eerste weken) . Lasik (laser onder flapje) wordt toegepast SINDS 1996. Simpelweg door het flapje terug te leggen over de ingeslepen lens, wordt weinig of GEEN PIJN meer ervaren en moet geen overcorrectie meer toegepast worden !

WAT JE NOG MOET WETEN
 • Lasik gaat goed van +2 tot -10
 • Vooraf moeten een aantal METINGEN gebeuren: brilsterkte ?  / is het hoornvlies sterk genoeg ?
 • Bijna steeds wordt het flapje gemaakt met laser (femtolasik) en worden de BEIDE OGEN onmiddellijk na elkaar behandeld in en tijdspanne van  3 kwartier
 • Nadien moet je drie kwartier in de "herstelruimte" rusten
 • Als alles goed is mag je daarna onmiddellijk NAAR HUIS
 • Je voelt een vijftal uur wat irritatie en het zicht is de eerste dag nog wazig
 • Na 1 nacht slapen is je ZICHT reeds in die mate HERSTELD dat je alles kan: auto rijden / computerwerk etc
Kostprijs: 1500 € per oog

 
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
IF YOU WANT MORE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
GOED GEZIEN !
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
KOM EN ZIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
ALLEEN OP AFSPRAAK
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
SEE BETTER - LOOK BETTER
UW OGEN WILLEN OOK WAT
LENS EXPERT
PRIORITY TO QUALITY
LOOK GOOD - FEEL GOOD