LASER

Boodschap van algemeen nut
SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


DURF LENZEN PROBEREN!
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OOGSPECIALISTALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?AL AAN LENZEN GEDACHT?


IK ZIE WAAR IK SKI


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


EEN 10 OM TE ZIENHAAL ALLES UIT UW OGEN!
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENVRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!

WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


OGENTROOST
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


     LENZEN SO EASY

 


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
Korte uitleg met foto's, film en wat tekst
 • ESSENTIE LASIK: ER WORDT EEN FLAPJE GEMAAKT - DE LASER SLIJPT HET OOG BIJ - NADIEN WORDT HET FLAPJE TERUG TOEGELEGD

 • MEER DETAIL: MET EEN OOGKLEM WORDEN DE OOGLEDEN OPEN GEHOUDEN

 • EERST WORDT EEN ZUIGPLAATJE AANGEBRACHT

 • HET SNIJMACHINE RIJDT OVER HET HOORNVLIES EN SNIJDT EEN FLAPJE

 • HET FLAPJE WORDT OPENGEKLAPT

 • KIJK GEDURENDE 10 A 30 SECONDEN NAAR HET LASERLICHT

 • DE LASER SLIJPT DE BRILCORRECTIE IN HET OOG

 • OOK AL BEWEEGT HET OOG, DE LASER KAN DE BEWEGINGEN VOLGEN

 • EINDRESULTAAT

LASIK IN 8 STAPPEN

1) Het oog wordt KLAAR GEMAAKT voor laser: verdovende oogdruppels / ooglidsperder tegen knipperen.
2) Het flapje wordt GESNEDEN.
3) Het snijmachine snijdt het flapje niet volledig af, zodat er een SCHARNIER ontstaat.
4) Het flapje wordt OPENGEKLAPT, maar hangt nog vast aan het scharnierweefsel.
5) De laser SLIJPT op het hoornvlies de bril -CORRECTIE in (bijziendheid (-) of verziendheid (+)/ ook eventueel bijkomende cilinder).
6) Een negatieve correctie voor bijziendheid is een PUTJE (niet zo opvallend als hier getekend).
7) Het flapje wordt teruggelegd en wordt mooi uitgestreken opdat er geen plooitjes zouden ontstaan. Het oog zuigt zelf het flapje weer vast, zodat GEEN HECHTINGEN nodig zijn.
8) Het EINDRESULTAAT. Het putje van de negatieve lens is niet zo opvallend , als hier getekend werd
 
WAAROM WORDT ER EEN FLAPJE GESNEDEN

Sinds 1986 wordt laser uitgevoerd. Aanvankelijk werd gewoon het HOORNVLIES BIJGESLEPEN
. Dat gaf echter een kwetsuur, die 2 dagen lang veel pijn gaf. Bovendien werd de ingeslepen lens als een “putje” ervaren, die het lichaam wilde opvullen. Daarom ging een deel van het resultaat verloren. We waren indertijd natuurlijk wel slim genoeg om dit in rekening te brengen en een OVERCORRECTIE aan te brengen. Voor –5 moest je op +2.5 uitkomen om daarna in 2 maand op nul uit te komen. Resultaat: je had eerst 2 dagen veel PIJN en nadien zag je de eerste 2 maand WAZIG door de overcorrectie (vooral de eerste weken) . Lasik (laser onder flapje) wordt toegepast SINDS 1996. Simpelweg door het flapje terug te leggen over de ingeslepen lens, wordt weinig of GEEN PIJN meer ervaren en moet geen overcorrectie meer toegepast worden !

WAT JE NOG MOET WETEN
 • Lasik gaat goed van +2 tot -10
 • Vooraf moeten een aantal METINGEN gebeuren: brilsterkte ?  / is het hoornvlies sterk genoeg ?
 • Bijna steeds wordt het flapje gemaakt met laser (femtolasik) en worden de BEIDE OGEN onmiddellijk na elkaar behandeld in en tijdspanne van  3 kwartier
 • Nadien moet je drie kwartier in de "herstelruimte" rusten
 • Als alles goed is mag je daarna onmiddellijk NAAR HUIS
 • Je voelt een vijftal uur wat irritatie en het zicht is de eerste dag nog wazig
 • Na 1 nacht slapen is je ZICHT reeds in die mate HERSTELD dat je alles kan: auto rijden / computerwerk etc
Kostprijs: 1500 € per oog

 
IF YOU WANT MORE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
LOOK GOOD - FEEL GOOD
ALLEEN OP AFSPRAAK
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
PRIORITY TO QUALITY
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
GOED GEZIEN !
SEE BETTER - LOOK BETTER
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
KOM EN ZIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG