ZIEKTE

Boodschap van algemeen nut


WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


IK ZIE WAAR IK SKI


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


DURF LENZEN PROBEREN!


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !
REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


OOGSPECIALISTVERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !

ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK


SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


EEN 10 OM TE ZIEN


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENOGENTROOST


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !HAAL ALLES UIT UW OGEN!


     LENZEN SO EASY

 


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 AL AAN LENZEN GEDACHT?


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)
"puilogen in kader van schildklierlijden"
OOGZIEKTE VAN GRAVESOORZAAK

Omwille van een tot nu toe nog onbekende  oorzaak, gaat uw eigen afweersysteem verkeerdelijk  reageren ("precies alsof het gaat om microben") tegen de oogspieren , die zich in de oogkas bevinden achter het oog.  Dit proces is te vergelijken met  reuma , waar ook het eigen  afweersysteem verkeerdelijk gaat reageren maar nu tegen de gewrichten. Eigenaardig genoeg gaan bij de oogziekte van Graves ook andere organen aangetast raken door het afweersysteem: klassiek betreft het de schildklier, die door de  ontsteking te veel of te weinig kan gaan werken. Uitzonderlijk kan ook de alvleesklier ("pancreas") aangetast worden, met diabetes als gevolg. Deze problemen zijn dus een gevolg van dezelfde aandoening en niet de oorzaak van de oogproblemen ! Deze aandoening treft vooral vrouwen in de leeftijd van 20 a 50 jaar.
 

VERSCHIJNSELEN

Door de reactie van het afweersysteem, ontstaat er een  ontsteking  van de oogspieren. Dit leidt dan tot een pijnlijke opzwelling van die spieren. Aldus kan je verklaren dat er een pijnlijk zeurend gevoel achter en rond de ogen ontstaat (geregeld beiderzijds, maar het kan ook 1 oog meertreffen dan het andere) en dat de ogen naar voor geduwd worden, wat esthetisch storend is ("schrikogen").
Als de ontsteking langer blijft duren, kunnen de oogspieren minder goed beginnen functioneren. Vooral het naar boven kijken wordt in een vroeg stadium bemoeilijkt en na een tijdje kan je gaan  dubbelzien , omdat de fijne coördinatie tussen de oogspieren verstoord wordt.

Door het uitpuilen van de ogen, wordt het gedeelte van het oog, dat blootgesteld wordt aan de buitenlucht, groter. Aldus gaat het oog gemakkelijker  uitdrogen  (vooral 's nachts, omdat het oog iets blijft open staan. 's Morgens kunnen de oogleden aldus ook toegeplakt voorkomen). Dit ervaart men als branderigheid, zanderig gevoel of echt als pijn. Door de droge plekjes die op het oog ontstaan kan het zicht in momenten ook iet matter zijn. Door de irritatie, wordt het licht minder goed verdragen (een zonnebril is een oplossing).
Slechts uitzonderlijk wordt de druk in de oogkas zo groot, dat de  oogzenuw  te lijden krijgt. Aldus gaat het gezichtsveld vernauwen en wordt het kleurenzicht minder goed. Ook hierdoor kan het zicht geleidelijk verminderen. Door de ontsteking in de oogkas, kunnen soms ook de oogleden gaan opzwellen. Een extra kussen tijdens het slapen, kan die vochtophoping soms voorkomen.
 

BEHANDELING

De oogaandoening gaat geregeld spontaan verdwijnen na een periode van 2 jaar. In tussen moet je de ongemakken zo goed mogelijk proberen "op te lappen": De  uitdrogingsfenomenen  zijn het frequentst, en moeten adequaat behandeld worden: smerende kunsttranen gebruiken volgens de irritatie (gulden regel: "voel je branderig gevoel, dan was je te laat met je oogdruppel" !).  Vooral 's avonds dient zalf  gebruikt te worden om de nachtelijke uitdroging van je oog te voorkomen. Zijn er 's morgens veel etterige korstjes, gebruik je best een antibiotische zalf .Heb je veel  spierpijn , dan kunnen ontstekingsremmers gebruikt worden. Als het proces dramatisch ontspoort, kan eventueel overgegaan worden tot een lichte röntgenstraling t.h.v de oogkassen (omdat die de ontsteking belangrijk kan verminderen) of zelfs een oogkasoperatie, om de druk te verminderen (“decompressie-operatie”) .

Bij  dubbelzien  kan 1 oog afgedekt worden (binnenzijde van een brilglas afplakken met een matte pleister in eerste instantie). Als het dubbelzien stabiliseert kan een opkleefbaar prisma gebruikt worden. Indien het dubbelzien meer dan 6 maanden blijft duren (wat gelukkig zeldzaam is), kan een scheelzien-operatie uitgevoerd worden. Indien nodig kunnen de oogleden in die operatie ook verlengd worden, om de oogspleten te verminderen.

Zijn uw oogleden nogal  gezwollen  's morgens kan je dit proberen te verbeteren met ijscompressen, gedurende  een tiental minuten !  Slaap ’s nachts met 2 kussens. Dan ga je ’s morgens minder zwelling hebben !
Roken maakt alles veel erger: rookstop is sterk aan te raden !

 
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
GOED GEZIEN !
SEE BETTER - LOOK BETTER
UW OGEN WILLEN OOK WAT
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
ALLEEN OP AFSPRAAK
LOOK GOOD - FEEL GOOD
PRIORITY TO QUALITY
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
LENS EXPERT
KOM EN ZIE
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
IF YOU WANT MORE