LASER

Boodschap van algemeen nut
SHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !

METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES


IK ZIE WAAR IK SKI


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!


LENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


EEN 10 OM TE ZIEN


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!DURF LENZEN PROBEREN!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !AL AAN LENZEN GEDACHT?


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMEN

WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


OGENTROOST
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.

HAAL ALLES UIT UW OGEN!


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OOGSPECIALIST

REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG
WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


     LENZEN SO EASY

 
Aan welke eisen moet een goede refractieve chirurg voldoen?
AAN  WELKE EISEN MOET  EEN GOED REFRACTIEVE CHIRURG VOLDOEN?  


Ogen zijn belangrijk, zeker de ogen die door een refractief chirurg moeten behandeld worden. Het zijn jonge mensen , die met een bril goed zien. Logischerwijze willen die liefst zo weinig mogelijk risico's lopen.  Daarom kiest men graag voor een "goed" chirurg". Refractieve chirurgie is echter al lang  niet meer het werk van 1 persoon  maar wordt  door meerderen uitgevoerd en door veel toestellen in verschillende etappes.  Het is duidelijk dat de kwaliteit van die etappes de kwaliteit van de refractieve chirurgie uitmaakt.
Graag hadden we de verschillende etappes in de refractieve chirurgie toegelicht. Zo zal het u al snel duidelijk worden aan welke eisen een refractie chirurg moet voldoen. We hopen u ook  te overtuigen, dat wij, zowel in de Tieltse oogkliniek  als in het laserentrum van SintMartens Latem,  uitgebreid aandacht hebben voor deze eisen
 

Etappe 1: Voor-onderzoek:

We hebben geinvesteerd in de nodige diagnose instrumenten : autorefractor / aberometrie / topograaf/pachymetrie  . Deze toestellen leren ons  de soort en de graad van de te behandelen  oogafwijking (bijziend of verziend  , al of niet met astigmatisme) en tonen ons vooral of er  geen tegen aanwijzingen zijn, oa een zwak hoornvlies. We hebben ook goed personeel aangetrokken om de "voor"-onderzoeken uit te voeren, opdat de oogarts meer tijd zou hebben voor diagnostische en therapeutische beslissingen  


Etappe 2:  Beslissing welke type operatie mogelijk is.

Die keuze gebeurt door de oogarts op basis van de voor-onderzoeken. Er zijn geregeld "verschillende wegen naar Rome". De vraag is dan ook : welke weg is  de beste. Ons devies is:  safety first. Daarom kiezen we bewust voor een defensieve aanpak. We willen nieuwe behandelingen eerst even aankijken om te zien of er geen problemen opduiken. We  gaan daarom niet de eerste zijn, die een bepaalde behandeling gaan aanbieden, maar we willen ook niet de laatste zijn. We proberen ook niet een bepaalde behandeling tot de limiet van zijn kunnen  te drijven, omdat dan de kans op problemen groter is.  


Etappe 3: Uitleg aangaande de gekozen  optie

Zodat de patient zijn goedkeuring kan geven voor deze behandeling ("informed conscent"):   De uitleg gebeurt eerst en vooral mondeling door dokter en personeel. We proberen u echter ook nog bijkomend te informeren via eigen brochures en  via  video's  op onze website: www.oogartsderous.be.  Hoe beter de uitleg is, hoe beter de patient kan begrijpen waar hij of zij aan begint.  Aan iedere ingreep is toch een zeker risico, wat we echter toch zoveel mogelijk gaan proberen  te vermijden en gaan proberen op te lossen , als het zich toch zou voordoen
 


Etappe 4: Behandeling met de modernste apparatuur in een relaxe omgeving.

Laserbehendelingen gebeuren in het lasercentrum van Sint-Martens Latem. Andere oog-operaties voeren wij uit in de kliniek van Tielt.  U zult merken dat we u en uw familie proberen op te vangen in een minder stressy omgeving zonder lange wachttijden.
Omdat we nog  met 20 andere oogartsen  werken in het lasercentrum kunnen we ons de meest geavanceerde toestellen permitteren en die bovendien goed onderhouden en tijdig vervangen.  Vergelijk het met een auto : snel vernieuwen laat toe defecten te vermijden / de nieuwste modellen zijn altijd beter dan de vorige.  Spijtig genoeg is de aanschaf duur, maar dat kan gemakkelijker gedragen worden door 20 oogartsen , dan door 1 oogarts. Samenwerken in groep heeft ook nog andere voordelen:   -raad vragen bij problemen. De dienst oogziekten van UZ Gent is 1 van de leden van onze groep !! -superspecialisatie binnen de groep: sommige behandelingen zijn minder frequent en gebeuren daarom beter door de meest gespecialiseerde collega -info over nieuwigheden worden uitgewisseld:  we  willen niet de eerste zijn, die een nieuwe behandeling aanbieden. We willen echter ook niet de laatste zijn. Dank zij overleg binnen de groep, kan iedere chirurg voor zichzelf uitmaken of bepaalde nieuwe technieken voldoende geevalueerd zijn voor ze ook in zijnpraktijk worden toegepast.
 

Etappe 5: Opvangen van problemen tijdens of na de operatie. 

We proberen altijd voorzien te zijn op het ergste, om ook dit nog in goede banen te kunnen leiden. Meestal gaat het echter goed  


Etappe 6: Post-operatieve zorg

Ook de patient moet zijn steentje bijdragen : niet wrijven / voldoende lang en voldoende oogdruppels gebruiken.  U zult daarom gerichte instructies meekrijgen op papier. Het is ook nodig om tijdig  te raadplegen als u  eventuele problemen vaststelt. Liever 1 keer te veel geraadpleegd, dan te laat geraadpleegd. Soms moet een bijkomende behandeling gebeuren, om het bekomen resultaat te verbeteren.
 


Etappe 7: Werken in groep

Laser refractie-centrum van  Sint-Martens-Latem
   


Etappe 8:  Constante bijscholing (congressen/literatuur), gezien zeer snelle evolutie. 
SEE BETTER - LOOK BETTER
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
KOM EN ZIE
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
ALLEEN OP AFSPRAAK
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN
PRIORITY TO QUALITY
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
UW OGEN WILLEN OOK WAT
IF YOU WANT MORE
LENS EXPERT
SINDS 2.4.19 ZIJN WE ACTIEF OP DE NIEUWE LOCATIE : PITTEMSE STEENWEG 1 - 8700 TIELT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
GOED GEZIEN !
LOOK GOOD - FEEL GOOD