Veel gestelde vragen
 • HET GEBOUW

 • ER IS PARKING ACHTER HET GEBOUW

 • PARKING

 • DE PARKING IS GEMARKEERD MET DE LRC BORDJES

 • DE INGANG

 • WACHTZAAL

 • DE WACHTZAAL : DETAIL

 • INGANG NAAR DE BEHANDELINGSRUIMTE

 • DE RUIMTE VOOR PRE-OPERATIEVE ONDERZOEKEN

 • SCHROBRUIMTE

 • OPERATIEZAAL MET DE 2 LASERS: FEMTO (blauw ) EN EXCIMER (grijs)

 • DE VERPLEEGSTER DIE DE DOKTER HELPT (VOOR DE FEMTOLASER)

 • DE DOKTER ACHTER DE EXCIMER LASER

 • HET OOG VAN DE PATIENT ONDER DE LASER

 • DE DOKTER VOLGT DE BEHANDELING VIA DE MICROSCOOP

 • RECOVERY RUIMTE

 • REINIGING + STERILISATIE VAN DE INSTRUMENTEN VOOR EEN VOLGENDE BEHANDELING

VRAGEN OVER LASER

KAN ER NOG LASER-CORRECTIE  GEBEUREN NA KRASJES ?

ANTWOORD   


Als je nog bijziend of astigmaat ("eivormige ogen) bent na  een krasjes-operatie, kan een bijkomende correctie gebeuren met laser. Ben je geleidelijk meer verziend geworden na de krasjes-operatie (wat nogal klassiek is) , is laser minder goed. Soms kan dan een implantatie  van  een positieve lens helpen.


KAN EEN LEESBRIL WEGGEWERKT WORDEN MET LASERCORRECTIE ?

ANTWOORD


De laser kan  volgende afwijkingen wegwerken :
 •  verziendheid (= te kort oog - op te lossen met een plus-correctie  )
 •  bijziendheid  (te lang oog ) 
 •  astigmatisme ("eivormige ogen" - op te lossen met cilinderglazen)
Een leesbril is te wijten aan het stijver worden van de eigen ooglens, zodat het autofocus systeem niet meer zo goed werkt. Als gevolg moet je progressief de tekst verder weghouden en lijkt het of je armen te kort worden. Dit kan alleen goed opgelost worden met "dubbelzicht"-glazen  of "dubbelzicht"-lenzen. Tot nu  is er, ons inziens, nog geen goede "dubbelzicht"- laser-correctie  beschikbaar.


OP WELKE LEEFTIJD KAN  JE LASER-CORRECTIE KRIJGEN ?

ANTWOORD

Liefst wacht je tot je brilcorrectie stabiel is. Daarom kan een laser-correctie  ten vroegste aan 18 jaar. Best wacht je tot na de studies.  In afwachting kan je wel contactlenzen proberen.  Als je meer dan 45 jaar bent, moet je weten dat er steeds een leesbril overblijft (cfr supra) .   Vanaf die leeftijd wordt dan ook minder voor laser gekozen.  Als je een begin van cataract hebt, moet je weten dat een cataract-operatie ook een bril voor ver weg kan werken !VOOR WELKE BRILSTERKTE KAN ER LASER-CORRECTIE GEBEUREN ?

ANTWOORD

VAN +2 TOT -10  (al of niet met cilindercorrectie)  . Indien sterkere afwijking dient een lens-implantatie overwogen te worden


KAN EEN LUI OOG  WEGGEWERKT WORDEN MET LASERCORRECTIE  ?

ANTWOORD 


Een lui oog is een oog dat minder gebruikt wordt door de hersenen.  Soms komt dat door een assymmetrische bril- correctie . Dit probleem kan bijna altijd opgelost worden met contactlenzen. Als dit leidt tot een belangrijke zichtverbetering , kan dit meestal ook bereikt  worden met  laser.  Geregeld merk je echter dat de zichtbanen in de hersenen van het luie oogniet zo goed ontwikkeld zijn, zodat het toch  minder goed blijft zien, spijts de optimale correctie.  De test met contactlenzen leert dus snel in welke mate een lui oog  kan verbeterd worden  met de juiste correctie


HEBT  U NOG ANDERE VRAGEN:   u kunt die altijd stellen via ons contactformulier  (zie rechts boven in  de website)