OOGLID

Boodschap van algemeen nut


REGENBOGEN ZIEN  ROND
LAMPEN 'S NACHTS ?KAN WIJZEN OP GLAUCOOM
LAAT UW  OOGDRUK
CONTROLEREN  !


BETER MET HIGH DEFINITION
LEESBRILLEN
WAT IS CATARACT?CATARACT= VERTROEBELING

VAN DE OOGLENS
VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


OGENTROOST


CHECK YEARLY
SEE CLEARLY !


VERWEN JEZELF
MET SUPERLENZEN


GEEN LAST VAN DE REGEN
... MET LENZEN !


SUPERLENZEN VOORKOMEN
IRRITATIE EN DROP-OUTS !


VOOR U HELPT EEN
STERKERE BRIL NIET?
LOEPES KUNNEN
EEN OPLOSSING BIEDEN!

 


VRIJHEID MET LENZEN:
SPORT/ZWEMMEN


DURF LENZEN PROBEREN!


ALS SCHEELZIEN OPTREEDT
MOET DAT STEEDS
NAGEKEKEN WORDEN,
ZEKER BIJ KINDEREN !!RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!


RELAXATIEBRIL


WISSEL BRIL MET LENZENHAAL ALLES UIT UW OGEN!


SCHRIK VAN LENZEN...?
HOEFT NIET!
U HEEFT SLECHTS 2 OGEN !
DRAAG ER ZORG VOOR !LAAT UW OGEN REGELMATIG
NAKIJKEN !


TE JONG VOOR EEN
LEESBRIL?

PROBEER
DUBBELZICHT LENZEN!OOIT GEDACHT AAN EEN
ELEKTRONISCHE LOEP?


ELEKTRONISCHE LOEPEN
ZIJN BETER !


LENZEN:
ZICHT ZONDER GRENZEN!AL AAN LENZEN GEDACHT?


WEES VOORZICHTIG
MET UW BRIL EN
PROBEER
CONTACTLENZEN


IK ZIE WAAR IK SKI


KINDEREN DRAGEN GRAAG
EEN BRIL ......
ZEKER ALS ZE BETER ZIEN !OOGSPECIALISTLENSPROBLEMEN?
PROBEER SUPERLENZEN
ZIE JE PLOTS VLEKKEN  LAAT JE OGEN NAKIJKEN
VOOR EVENTUELE 
NETVLIESPROBLEMEN  !


EEN 10 OM TE ZIEN
METAMORFOPSIE
(=kromme lijnen)
KAN WIJZEN OP LEEFTIJDS
GEBONDEN SLIJTAGE
VAN HET CENTRALE
NETVLIES
HOOFDPIJN  BIJ
LEZEN OF TV ?DIT KAN SOMS WIJZEN
OP
BRILPROBLEMENSHOW YOUR EYES ...
WITH LENSES !!!
WORDEN JE ARMEN
TE KORT OM TE LEZEN ?JE HEBT WAARSCHIJNLIJK
EEN LEESBRIL NODIG  !


LENZEN ZIJN NIET VIES OF
ENG


VOOR PERMANENTE
MAKE UP KAN U OOK
BIJ ONS TERECHT!


LENZEN: ZICHT
ZONDER GRENZEN!
WAAROM CONTROLE BIJ
GLAUCOOM?JE VOELT NIKS MAAR JE OOG KAN

TOCH LANGZAAM BLIND WORDEN

ALS  DE OOGDRUK TE HOOG IS !WAAROM  JAARLIJKSE
OOGCONTROLE  BIJ
DIABETES ?

OM SLUIMERENDE LEKKAGE
FENOMENEN EN  BLOEDINGEN 
UIT TE SLUITEN  LENZEN
'T IS NIE MOEILIJK
'T IS GEMAKKELIJK
WAT IS GLAUCOOM?TE HOGE OOGDRUK
DIT VEROORZAAKT 
BESCHADIGING
VAN DE OOGZENUW.


WAAROM CONTROLE BIJ
LENZEN ?OM SLUIMERENDE PROBLEMEN
OP TE SPOREN:
- BEGINNENDE ONTSTEKINGEN
- NIEUW GROEI VAN BLOEDVATEN
......
(= wijst op zuurstof - tekort)


     LENZEN SO EASY

 


ALLES NAAR WENS MET
UW CONTACTLENS?


MEER GEZONDHEID
MET SUPERLENZEN!!!
OOGLID » BOTOX »
BOTOX VOOR OKSELZWETEN
"eigenaardig maar waar"
  • IEDEREEN KENT HET FENOMEEN: NATTE OKSELSTREEK OP HEMD OF BLOES

  • EEN TWINTIGTAL PRIKJES IN DE OKSEL STOPPEN OKSELZWETEN VOOR MAANDEN

  • EINDELIJK: GEEN OKSELVIJVERS MEER !

BOTOX VOOR STOREND ZWETEN
 
Zweten is normalerwijze zeer nuttig. Het draagt bij tot afkoelen van het lichaam, als de omgevingstemperatuur relatief te hoog is. Soms kan zweten op bepaalde plaatsen relatief te intens gebeuren, zonder dat het functioneel is (oa emotioneel veroorzaakt) en spreekt men van "storend zweten" (of "hyperhydrosis"). 05 % van de mensen hebben dit. Het komt vooral t.h.v handen en voeten, oksels en het voorhoofd - soms kan het storend zweten zich over het hele lichaam voordoen ("Ross syndroom"). De zweetklieren bij deze mensen zijn niet abnormaal groot, maar het zou veroorzaakt worden door een regelstoornis in de hypothalamus, een zone in de hersenen !

Klamme handen geven snel de indruk van nervositeit en laat storende vlekken bij manipulatie van bepaalde voorwerpen. Okselzweten maakt dat de kledij herhaaldelijk ververst moet worden en dat bepaalde kleuren T-shirts en hemden niet kunnen gedragen worden, omwille van de storende zweetringen onder de oksels. Veel van deze mensen voelen zich sociaal belemmerd !
    
WAT KAN ER AAN GEDAAN WORDEN?

Deodorants met Aluminium chloride zouten kunnen helpen, bv Odeocare stic. 
Zeer frequent gebruik kan echter de huid irriteren. Electrische machientjes ("water iontoforese") kunnen het zweten verminderen. Ook medicatie (vooral anticholinergica) en chirurgie op de zenuwen kan iets doen aan het zweten, maar dit is niet zonder nevenwerkingen !
Sinds 95 bestaat er een revolutionaire behandeling: verschillende locale inspuitingen van Botox belemmert de prikkeling van de zweetklieren door de aanvoerende zenuw. Er zijn haast geen nevenwerkingen, behalve dat de injecties wat pijnlijk ervaren worden (vooral t.h.v handen en voeten) en dat de fijne hand- en voetspieren tijdelijk wat verzwakt kunnen worden. Daarom zijn we wat terughoudend, om dit product voor handen en voeten te gebruiken. Voor oksel- en voorhoofdzweten is het echter een ideaal product !

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER BOTOX
 
WAT IS BOTOX?
 
Botox (botuline toxine type A) is een injectievloeistof, die maakt dat zenuwuiteinden hun eindorganen tijdelijk niet meer kunnen prikkelen (+- 3 maand). Bij overdreven zweten zijn de eindorganen de zweetklieren. Meestal zijn de eindorganen echter spieren. Zo merk je dat ook de activiteit van spieren vermindert, zeker als die dun uitvallen. Dit is dan een bijwerking, die zich kan voordoen !
    
IS DIE VERMINDERDE SPIERACTIVITEIT NIET GEVAARLIJK?
Met de huidige doseringen zijn die spierverzwakkingen verwaarloosbaar (behalve bij behandelingen t.h.v handen en voeten). Ook rimpels in het gezicht kunnen veroorzaakt worden door overacticiteit van spieren. Inspuiten van Botox zorgt ervoor dat de spieren zich ontspannen. Daardoor gaan rimpels in de huid vervagen (bvb t.h.v voorhoofd), wat eigenlijk een plezierige nevenwerking is !
  
WELKE ZONES KUNNEN BEHANDELD WORDEN ? 
 
Oksels en voorhoofd zijn ideaal. Handpalmen en voetzolen kunnen ook behandeld worden, maar de behandeling is veel pijnlijker en kan gepaard gaan met een verzwakking van de fijne hand- en voetspieren, wat bij bepaalde handelingen vervelend kan zijn ! Daarom behandelen wij geen handen en voeten.
 
WAT HOUDT DE BEHANDELING IN ?
 
Een kleine hoeveelheid van de stof Botox wordt ondiep geïnjecteerd in het te behandelen gebied (bijvoorbeeld 20 prikjes per oksel). Deze injecties zijn zeer eenvoudig te plaatsen door een daartoe opgeleid arts. Ze zijn volkomen veilig en van de fijne prikjes (heel fijne 30 gauge naald) wordt niet veel gevoeld, tenzij t.h.v. handen en voeten. Soms kunnen er kleine blauwe plekken ontstaan t.h.v de injectieplaatsen !

WELK RESULTAAT KAN IK VERWACHTEN ?
 
Het effect van een botox-behandeling ervaart u na 2 tot 5 dagen en het houdt ongeveer 4 tot 6 maanden aan. Bij sommige mensen kan het soms 1 jaar werken (vooral thv de oksels). Het zweten komt terug omdat het lichaam de bezenuwing herstelt ! De mate en duur van het effect verschilt uiteraard enigszins van persoon tot persoon. In die periode wordt vooral de kwaliteit van het leven verbeterd, omdat de behandelde persoon zich zekerder van zich zelf voelt in de omgang met andere mensen !
 
Na deze tijd kan opnieuw behandeld worden, waarbij de behandelfrequentie over het algemeen iets afneemt ("het product werkt de tweede keer langer"). De meeste patiënten, zullen herhaalde Botox injecties nodig hebben, om een blijvend anti-zweet effect te handhaven. Niks belet om slechts een 1-malige anti-rimpelbehandeling te vragen rond bepaalde gebeurtenissen (huwelijk van dochter of zoon). Bepaalde mensen kiezen ook om zich te laten behandelen in het begin van het voorjaar, om van het zweten verlost te zijn, tot na de zomer.
 
 
ZIJN ER OOK BIJWERKINGEN?
 
Sinds 1980 wordt Botox door vele artsen veilig en zonder bijwerkingen toegediend. Het eerste toepassingsgebied was de storende tics rond de ogen. Hiervoor zijn duizenden mensen jarenlang driemaandelijks behandeld en bleek de grote veiligheid van het product: Ook al zou een deel van de stof in het bloed komen (bij accidenteel aanprikken van een bloedvat) zijn geen problemen te verwachten ! De stof is dan ook goedgekeurd door de officiële medische instanties. Allergie werd tot nu toe nooit gezien. In zeer zeldzame gevallen kunnen fijne spieren tijdelijk iets minder werken. Rond de ogen betrof dit meestal een verkleinde ooglidspleet ("ptosis"). Omdat het effect van Botox voorbijgaand is, verdwijnt ook het ongewenste effect en meestal veel sneller dan het gewenste effect. Met de tegenwoordige manier van inspuiten (kleinere hoeveelheden) komt dit haast nooit meer voor.
 
Allergie aan het product wordt haast nooit gezien omdat er zeer lage concentraties gebruikt worden: een flacon van 100 eenheden bevat maar 4.7 nanogram (= 4.7 miljardste van 1 gram) !!
 
 
BEN IK EEN GESCHIKTE KANDIDAAT VOOR EEN BOTOX-BEHANDELING?
 
Als u zelf vindt dat u last hebt van storend zweten, kan de behandeling toegepast worden, meestal met goed resultaat. Sommige mensen kunnen blokkerende antistoffen ontwikkelen, zodat het product na enige tijd niks meer doet. Dit is echter uiterst zeldzaam ! Nog zeldzamer zijn de mensen, die vroeger reeds in contact kwamen met het toxine (door vallen in vijvers waar veel eenden zitten) en daardoor antistoffen ontwikkelden. Bij deze patiënten doen inspuitingen niks, reeds bij de eerste behandeling !
 
Het product wordt niet toegepast bij spierziektes of neurologische afwijkingen (bvb MS). Het wordt ook niet gegeven bij zwangere vrouwen of bij vrouwen, die borstvoeding geven ! Gebruik van aminoglycoside antibiotica kunnen ook interfereren met de behandeling en worden daarom best niet gebruikt !
 
 
PRAKTIJK
 
-   Okselharen worden best enkele dagen vooraf afgeschoren
-  Eventueel nadien ontsmetten met zuurstofwater als de huid wat geschonden was
-   De behandeling gaat meestal door op een donderdag namiddag vanaf 15 H - op afspraak
-   Als kledij tijdens de behandeling gebruikt u best een "T-shirt", waarbij de oksels bloot zijn. U mag er een trui overtrekken.
-   Het is zeer handig dat uw oksels zweten, als u komt voor de behandeling, omdat we dan goed kunnen zien waar we moeten
   behandelen. Dus: best de dag van de behandeling geen zweet remmende deodorant gebruiken, tenzij het niet anders kan !
   Sluitende kledij dragen is beter, omdat dit de verdamping belet   
-   De behandeling duurt ongeveer een kwartier. De prikjes voelt u wat. Als u meent gevoelig te zijn, kan u een half uur voor
   de behandeling, een pijnstiller (bv. Dafalgan of Perdolan), om uw gevoeligheid te verminderen. Eventueel kan u Emla crème       aanbrengen, een half uur voor de procedure
-   Om uw gevoeligheid te verminderen !
-   Nabehandeling: zuurstofwater (12 %) of een kleurloze ontsmettende oplossing (bv Hibitane Plus)
-   Kostprijs:     299 € voor het product om beide oksels te behandelen.
   Bijkomend wordt nog een consultatie aangerekend voor de injectie van het product.
-   Als na 1 à 2 weken onvoldoende resultaat bereikt wordt, kan nog een bijkomende sessie gepland worden (€45) !
 
PS: Botox-inspuitingen in de bovenste gelaatshelft kunnen ook rimpels wegwerken op een spectaculaire manier. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u ons steeds bijkomende informatie vragen !          


 
DE KLINIEK MET EEN HART VOOR KINDEREN
ALLEEN OP AFSPRAAK
IF YOU WANT MORE
LENS EXPERT
SEE MORE - BE MORE - DO MORE
UW BESTE LANGE TERMIJN GARANTIE
UW OGEN WILLEN OOK WAT
SHOW YOUR EYES, WITH LENSES!
LOOK GOOD - FEEL GOOD
BOTOX - HET WERKT ECHT !
RIJ VEILIG - BRIL TIJDIG
TUK OP NIEUWIGHEDEN ?? - WIJ OOK !!
PRIORITY TO QUALITY
KOM EN ZIE
MEER AANDACHT VOOR DE GEZONDHEID VAN UW OGEN
SEE BETTER - LOOK BETTER
GOED GEZIEN !
MORE INSIGHT IN YOUR SIGHT
WIJ ZIJN ER, OM U TE HELPEN